Voor welke mobiliteitshulpmiddelen blijft het VAPH bevoegd vanaf 1 januari 2019?

Het VAPH blijft bevoegd voor een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand (vergelijkbaar met fietsen): 

  • aankoppelwielen voor manuele rolstoel
  • ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel
  • elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel
  • driewiel(lig)fietsen enkel met handtrappers (niet met dubbel aandrijfsysteem: voet- en handtrappers!)
  • rolstoelfiets
  • rolstoelplateaufiets
  • rolstoel-fietsverbinding
  • tandems, duofietsen, aanhangfietsen
  • rolstoelhulpmotor voor de begeleider

Een volledig overzicht van alle tegemoetkomingen vindt u in de refertelijst.