Voorziet het VAPH een afwijking van de regel dat een module D niet vergoed wordt als ze binnen de termijn van een jaar na de vorige module D wordt ingediend?

Een afwijking van de regel om binnen het jaar een nieuw adviesrapport te vergoeden is niet noodzakelijk. Mits gestructureerd bevragen van de probleemactiviteiten (bv. via het overlopen van een dag of met behulp van een activiteitenlijst) is het ook via telefoon of via beeldbellen mogelijk om de nodige informatie in functie van een totaalbeeld te verzamelen.

We stellen vast dat adviezen over ingrijpende woningaanpassingen worden uitgesteld tot het moment dat een huisbezoek opnieuw is toegestaan. Om die periode te overbruggen worden vaak al enkele eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen aangevraagd. Deze aanpak verschilt in wezen weinig met de normale, gebruikelijke werking. Ook in de gebruikelijke werking stellen we vast dat in afwachting van ingrijpende woningaanpassingen vaak vooraf al enkele dringende eenvoudige hulpmiddelen of aanpassingen worden aangevraagd en gebeurt het ook geregeld dat er, binnen het jaar, nog aanvullende vragen gesteld worden. 

In normale omstandigheden zou de aanvraag ook slechts eenmaal vergoed worden als ze als geheel wordt ingediend.

gepubliceerd op 06.01.2021