Wanneer is een aanvraag voor mobiliteitshulpmiddelen tijdig ingediend bij het VAPH?

U kunt geen aavnraag meer indienen voor onderstaande mobiliteitshulpmiddelen bij het VAPH. U kunt er wel een aanvraag voor indienen bij de Vlaamse sociale bescherming:

 • tweede manuele rolstoel of onderstel voor een zitschelp/modulair aanpasbare ziteenheid binnen de hernieuwingstermijn van een eerste rolstoel of elektronische scooter
 • buggy van het type groot formaat
 • onderhoud, herstellingen en aanpassingen voor de mobiliteitshulpmiddelen vermeld in de eerste 2 punten
 • aanvullende tegemoetkoming voor onderhoud, herstelling of aanpassing (via de bijzondere bijstandscommissie (BBC)) nadat het toegekende budget (alle mobiliteitshulpmiddelen) is uitgeput
 • elektrische hoepelondersteuning voor manuele rolstoel
 • rolstoelhulpmotor voor de manuele rolstoel voor bediening met joystick door de rolstoelgebruiker (niet aankoppeleenheid of trekeenheid)
 • zitdriewielfiets met dubbel aandrijfsysteem (voet- en handtrappers)

Vraagt u een van deze tegemoetkomingen aan, dan moet uw aanvraag ten laatste op 15 december 2018 volledig zijn ingediend bij het RIZIV (ziekenfonds) én op 31 december 2019 volledig zijn ingediend bij het VAPH:

 • tegemoetkomingen voor supplementen voor een eerste elektronische of manuele rolstoel en bijhorende aanpassingen
 • onderhoud, herstellingen en aanpassingen voor een elektronische of manuele rolstoel, een elektronische scooter of een orthopedische driewielfiets
 • zender geïntegreerd met rolstoelbesturing, afneembaar voor stand-alone
 • zender geïntegreerd met rolstoelbesturing, niet afneembaar
 • aanvulling bij zender stand-alone met dynamisch aanraakscherm: koppeling met rolstoelbesturing
 • aanvulling bij zender stand-alone voor bediening via schakelaars (scanning): koppeling met rolstoelbesturing
 • muisalternatief: bediening via de rolstoelbesturing
 • aangepaste bediening smartphone of tablet: bediening via de rolstoelbesturing
 • aanvulling bij aangepaste bediening smartphone of tablet: USB-lader op rolstoelbatterij

Voor die tweede groep geldt dat vragen die niet tijdig bij het ziekenfonds zijn ingediend (ten laatste op 15 december 2018), niet meer door het VAPH kunnen behandeld worden. 

Als de aanvraag voor de eerste elektronische of manuele rolstoel volledig door het RIZIV wordt geweigerd, kan de vraag bij de VSB opnieuw worden ingediend vanaf 1 januari 2019.

Meer informatie over mobiliteitshulpmiddelen