Wanneer kan ik als MDT overmacht aanvragen?

Wanneer het niet lukt om de noodzakelijke modules van het multidisciplinair verslag binnen de gestelde termijn in te dienen en daardoor de datum van aanvraag/toewijzing dreigt op te schuiven, dan kunt u overmacht inroepen. Meer informatie vindt u op de pagina Overmacht.