Wat als u een multidisciplinair verslag wilt laten opmaken?

Multidisciplinaire teams (MDT’s) mogen klantencontacten aangaan. Het is daarbij belangrijk dat de voorwaarden worden nageleefd omtrent de principes van social distancing en hygiëne. Als het MDT of de klant van mening is dat deze voorwaarden onvoldoende nageleefd kunnen worden, dan kan het gesprek uitgesteld worden of kan naar een andere oplossing gezocht worden.

gepubliceerd op 06.01.2021