Wat doe ik als mijn persoonlijke assistent of individuele begeleider (PAB of PVB) wil thuisblijven om zijn kinderen op te vangen?

De werknemer moet opvang voorzien.

In geval van nood kan hij of zij familiaal verlof nemen. Of gebruik maken van de noodopvang, georganiseerd via de school.

U kunt ook samen tot een akkoord komen omtrent bijvoorbeeld het nemen van betaald verlof, inhaalrust of toegestane afwezigheid (onbetaald).

gepubliceerd op 08.05.2020