Wat gebeurt er met aanvragen voor mobiliteitshulpmiddelen die nog vóór 1 januari 2019 bij het VAPH werden ingediend maar nog niet werden beslist vóór 1 januari 2019?

Aanvragen voor mobiliteitshulpmiddelen die tijdig en volledig werden ingediend, zal het VAPH nog afhandelen en uitbetalen volgens de regelgeving die van toepassing was bij het indienen van de aanvraag. Het VAPH zal een beslissing bezorgen in de loop van 2019. 

Als de aanvraag niet tijdig of volledig werd ingediend bij het VAPH, dan is het VAPH niet langer bevoegd om de aanvraag te behandelen en moet die stopgezet worden. In dat geval wordt u daarvan per brief op de hoogte gebracht. U kunt dan wel contact opnemen met uw verstrekker om een nieuwe aanvraag in te dienen bij de Vlaamse sociale bescherming (VSB) via uw zorgkas. Het VAPH kan geen zekerheid bieden over de mogelijkheid van een tegemoetkoming bij de VSB omdat dat niet tot zijn bevoegdheid behoort. Met vragen daarover kunt u vanaf 1 januari 2019 bij uw zorgkas terecht.

Personen met een onvolledige aanvraag worden door het VAPH per brief verwittigd van de termijn voor het vervolledigen van de aanvraag. Als er een multidisciplinair team betrokken is bij de aanvraag, wordt dat ook op de hoogte gebracht.