Wat is het vrij besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget?

Een deel van uw persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster mag u vrij besteden. U moet dus niet verantwoorden waaraan u dat deel uitgeeft (voorbeelden: bankkosten, telefoonkosten). Het vrij besteedbare deel bedraagt op jaarbasis:

  • 1.800 euro voor budgetcategorieën 1 tot en met 4
  • 3.600 euro voor budgetcategorieën 5 tot en met 12

Let op: Het gaat niet om een bedrag dat u bovenop uw persoonsvolgend budget krijgt, het maakt er deel van uit. Wat u vrij besteedt, kunt u dus niet meer gebruiken voor uw overige ondersteuning.

Meer informatie over het vrij besteedbaar deel vindt u op de pagina Hoe uw persoonsvolgend budget besteden?.