Wat is kortverblijf/respijtzorg?

Personen met een handicap met een persoonsvolgend budget kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op kortverblijf of respijtzorg. Kortverblijf of respijtzorg houdt in dat u jaarlijks maximum 60 nachten (en dagen) kortopvang kunt gebruiken bovenop uw persoonsvolgend budget.

U hoeft daar geen aanvraag voor in te dienen bij het VAPH. U kunt dus rechtstreeks contact opnemen met de vergunde zorgaanbieder van uw keuze om te vragen of hij u kortverblijf of respijtzorg kan bieden. De vergunde zorgaanbieder moet wel kunnen beschikken over een capaciteit aan middelen voor rechtstreeks toegankelijke hulp.

Meer informatie vindt u op de pagina Kortverblijf of respijtzorg.