Wat met personen in kortverblijf waarvan het quotum van 60 dagen wordt overschreden?

Personen die bij aanvang van de COVID-19-maatregelen in kortverblijf waren opgevangen en door de maatregelen niet naar huis konden, kunnen het quotum van 60 dagen kortverblijf overschrijden. De regelgeving over de maximale bijdrage, die een RTH-aanbieder mag vragen, blijft wel van kracht.

gepubliceerd op 26.06.2020