Wat moet ik doen als het VAPH informatie heeft opgevraagd maar ik die niet tijdig kan bezorgen ingevolge de maatregelen ter bestrijding van COVID-19?

Als u ernstige problemen ondervindt om als gevolg van  de vernieuwde COVID-19-maatregelen de reglementaire termijnen te behalen voor het indienen en vervolledigen van  uw aanvraag en voor het indienen van facturen en betaalbewijzen, kan u een aanvraag tot overmacht met reden ‘COVID-19’ (met motivering) indienen. 

U kunt deze overmacht met reden COVID-19 schriftelijk aanvragen  in de vorm die u verkiest (bv. via e-mail, per brief, door een pdf op te laden in mijnvaph.be). De belangrijkste aandachtspunten zijn:  

  • Vermeld  in de aanvraag tot overmacht steeds duidelijk en volledig voor wie de overmacht gevraagd wordt. 
  • Motiveer omstandig waarom de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 er in uw concrete situatie voor gezorgd hebben dat de verplichtingen (bv.een factuur voor een specifiek hulpmiddel indienen) niet konden nagekomen worden binnen de geldende termijn. 

Als uw aanvraag tot overmacht met als reden ‘maatregelen COVID-19’ wordt aanvaard? zal uw aanvraagdatum voor de betrokken aanvraag niet verschuiven en zal uw aanvraag ook niet stopgezet worden indien de voorziene termijn voor vervollediging van aanvragen niet wordt gehaald. Welke invloed dit heeft op het indienen van facturen of op de aankoop van een hulpmiddel kan u vinden onder deze vragen: 

Meer informatie over wat u kunt doen als u door de huidige coronamaatregelen niet tijdig alle gevraagde gegevens kunt bezorgen aan het VAPH, vindt u op www.vaph.be. U kan ook  telefonisch contact opnemen met het VAPH, met uw multidisciplinair team of met uw dienst ondersteuningsplan voor meer informatie. 

gepubliceerd op 06.01.2021