Wat moet ik doen als ik een deel van mijn budget cash wil besteden of als ik mijn vrij besteedbaar deel wil opvragen?

Als u bij de overgang naar een persoonsvolgend budget enkel ondersteuning kreeg van vergunde zorgaanbiederopent dialoogvenster (dus geen persoonlijke-assistentiebudgetopent dialoogvenster of persoonsgebonden budget had), dan is uw budget berekend op basis van de ondersteuning die u krijgt van die zorgaanbieder(s). Dat betekent dat het volledige budget voorzien wordt om uw ondersteuning verder te zetten. Als u een deel van uw budget cash zou willen opvragen (bijvoorbeeld om gebruik te maken van het vrij besteedbaar deel), dan moet u de overeenkomst met uw zorgaanbieder aanpassen. Er zullen dan nieuwe afspraken gemaakt worden over welke ondersteuning u in de toekomst zult krijgen van de zorgaanbieder en welk deel van uw budget daarvoor zal ingezet worden. Het deel van het persoonsvolgend budget dat vrijkomt, kunt u inzetten volgens de regels van het persoonsvolgend budget, dus ook cash opvragen. Let wel, alle betrokken partijen (gebruiker en zorgaanbieder) moeten akkoord gaan met de aanpassingen aan de overeenkomst.

Als u in 2016 een persoonlijke-assistentiebudget combineerde met ondersteuning van een vergunde zorgaanbieder, dan gelden voor het deel dat u inzette bij de vergunde zorgaanbieder dezelfde regels als hierboven. Een deel van uw budget is immers gereserveerd om de ondersteuning bij de vergunde zorgaanbieder verder te zetten via een voucherovereenkomst. In uw terbeschikkingstellingsbrief staat vermeld hoeveel van uw budget is voorzien voor de ondersteuning van de vergunde zorgaanbieder(s). Het overige deel van uw budget kunt u gemakkelijker vrijmaken om het vrij besteedbaar deel (gedeeltelijk) op te vragen. Houd wel rekening met de overeenkomsten die u mogelijk al hebt met andere zorgaanbieders (bv. contracten met individuele begeleiders die u zelf in dienst hebt).