Wat is zorggarantie?

Maakte u in 2016 gebruik van de diensten van een voorziening en kreeg u een persoonsvolgend budget toegewezen? Dan kunt u, zolang u de ondersteuning niet wijzigt, rekenen op dezelfde ondersteuning. De vergunde zorgaanbieders engageren zich immers om u zoveel mogelijk dezelfde ondersteuning te bieden.

Koos u er sindsdien voor om uw ondersteuning te veranderen? Dan paste u in principe uw overeenkomst met uw vergunde zorgaanbieder aan. U ging daardoor akkoord met de gewijzigde ondersteuning. In dat geval kunt u er niet van uitgaan dat u dezelfde ondersteuning als voorheen blijft verderzetten. Vroeg u bijvoorbeeld uw vrij besteedbaar bedrag op, dan kan uw vergunde zorgaanbieder uw ondersteuning niet verderzetten zoals voorheen. U hebt dan een nieuw contract met uw zorgaanbieder onderhandeld.

Meer informatie over zorggarantie vindt u in het artikel Zorggarantie en zorgcontinuïteit.