Wie betaalt de tegemoetkoming voor onderhoud, herstellingen en aanpassingen na aflevering van een mobiliteitshulpmiddel dat na 31 december 2018 door het VAPH werd toegekend?

De algemene regel is dat u die kosten vanaf 1 januari 2019 via uw verstrekker bij uw zorgkas moet indienen.

Daarop geldt een uitzondering. Als het toegekende budget voor onderhoud, herstellingen en aanpassingen volledig gespendeerd was en u vóór 1 januari 2019 een aanvraag indiende voor de vergoeding van bijkomende kosten bij het VAPH via de bijzondere bijstandscommissie (BBC)opent dialoogvenster, dan zal het VAPH de tegemoetkoming die bijkomend toegekend werd door die commissie vergoeden. 

Meer informatie over mobiliteitshulpmiddelen