Wordt de opvang in het ouderinitiatief verdergezet?

Opvang in ouderinitiatieven kan opnieuw plaatsvinden volgens het gebruikelijke ritme. Activiteiten binnen dagopvang in ouderinitiatieven kunnen opnieuw aangeboden worden. Dit geldt voor alle cliënten, ongeacht of zij uit een thuiscontext of uit een residentiële context komen. Het blijft aanbevolen om hierover duidelijke afspraken te maken met de residentiële voorziening. 

Cliënten die ‘s avonds terug naar huis keren en cliënten die residentieel worden opgevangen hoeven niet meer strikt gescheiden te worden. De ondersteuning kan terug voor gemengde groepen georganiseerd worden.  Maar het kan zijn dat uw zorgaanbieder de scheiding omwille van de veiligheid nog een tijd verder aanhoudt.

gepubliceerd op 16.06.2020