Zijn er cijfers van wachtenden voor RTH? Op welke manier kan het beleid bepalen hoe groot de uitbreiding rechtstreeks toegankelijke hulp moet zijn als er geen cijfers zijn?

Zoals altijd al aangegeven, zal er vanuit het VAPH geen registratiesysteem komen om wachtenden voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) te registreren. De veel te snel wijzigende vragen en de lage intensiteit van die vragen zouden immers veel te veel administratieve overhead veroorzaken om zo'n systeem bij te houden. Er zijn echter voldoende parameters die een goede indicatie kunnen bieden voor de nood aan RTH: o.a. (de kruising van) gegevens over inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, onderwijs, verhoogde kinderbijslag, toekenningen van het zorgbudget voor mensen met een handicap, wachtenden zonder VAPH-ondersteuning ...