Wilt u iets melden?

Wilt u een knelpunt of probleem in de VAPH-sector melden? Dat kan via dit meldpunt. 

Wat kunt u melden?

Elk vermoeden over waar er binnen onze sector iets misloopt, kunt u melden. Ideeën voor de verbetering van onze eigen dienstverlening kunt u ook indienen via het meldpunt.

Voorbeelden van zaken die u kunt melden zijn: verspilling van VAPH-middelen, ontevredenheden en bedenkingen over bepaalde handelingen en gebruiken binnen de VAPH-sector.

Ook suggesties ter verbetering van onze werking of mogelijke hiaten in onze regelgeving kunnen gemeld worden.

U kunt bij het meldpunt niet terecht voor het indienen van een klacht of voor een info- of adviesvraag over uw persoonlijk dossier. Daarvoor verwijzen we naar het vragenformulier en klachtenformulier.

Wat gebeurt er met uw melding?

Het VAPH bestudeert de meldingen en neemt ze op in een register. Zo kan het VAPH verbeterpunten in de regelgeving opsporen en de inzet van middelen verbeteren. Het meldpunt vormt zo een verzamelpunt van signalen en knelpunten die het VAPH kan gebruiken als input voor beleid en regelgeving.

Wat is het meldpunt niet?

Het meldpunt treedt niet op als coach, geeft geen advies, beantwoordt geen individuele vragen en behandelt geen klachten. Het meldpunt komt dus niet tussen in individuele dossiers. Daarvoor verwijzen we naar het vragenformulier en klachtenformulier. U zult van het VAPH geen feedback ontvangen over wat er met uw melding gedaan wordt.

Hoe kunt u iets melden?

Meldingen kunnen uitsluitend online ingediend worden via onderstaand formulier. Het meldpunt van het VAPH is geen dienst voor noodoproepen en beschikt niet over een permanentie.

We vragen u om uw naam en e-mailadres op te geven om contact met u te kunnen opnemen mochten we bijkomende vragen hebben over uw melding, of om u door te kunnen verwijzen naar een ander meldpunt of een andere dienst mocht dat nodig zijn. Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval doorgegeven en uw melding wordt vertrouwelijk behandeld.