Grensoverschrijdend gedrag melden

Het beleid rond grensoverschrijdend gedrag maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de diensten en voorzieningen die erkend zijn door het VAPH.

Verplichte melding bij VAPH

De VAPH-diensten en -voorzieningen zijn sinds 1 oktober 2012 verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers binnen de context van de hulpverlening, te melden aan het VAPH. Dat in het kader van het kwaliteitsbeleid.

U moet het grensoverschrijdend gedrag melden via het registratieformulier op deze website. Bezorg het formulier aan het VAPH op het mailadres gog@vaph.be.

Mogelijkheid tot melding bij 1712

De gebruikers of hun familieleden kunnen grensoverschrijdend gedrag altijd melden aan het meldpunt 1712. Dat is een gratis telefoonnummer.

Ook diensten en voorzieningen kunnen daar grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers melden, weliswaar buiten de context van de hulpverlening.

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Bij grensoverschrijdend gedrag tegenover gebruikers binnen het kader van de hulpverlening, kunnen de VAPH-diensten en -voorzieningen een beroep doen op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant neemt die rol op zich voor alle voorzieningen in Vlaanderen, en dat geldt zowel voor minder- als voor meerderjarige personen met een handicap.

Het aanbod van het Vertrouwenscentrum bestaat uit het volgende:

  • ondersteuning van de voorziening met het oog op een gepast optreden bij grensoverschrijdend gedrag
  • waarheidsvinding: klaarheid helpen verschaffen in de feiten
  • individuele hulpverlening aan de slachtoffers van het grensoverschrijdend gedrag
  • vorming voor de hulpverleners van de voorzieningen

Ook de persoon met een handicap zelf of zijn vertegenwoordiger kan aan de voorziening vragen om het Vertrouwenscentrum in te schakelen.

De contactgegevens van het Vertrouwenscentrum zijn de volgende:

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling - T.a.v. Mevrouw Carla Ivens
Justus Lipsiusstraat 71 - 3e verd.
3000 Leuven
T 016 30 17 30
F 016 30 17 31
vk.vlaams-brabant@uzleuven.be

Strafbare feiten

Bij het plegen van strafbare feiten moet de politie verwittigd worden.