Handicap door ongeval, beroepsziekte, medische fout ...

Als een (verkeers)ongeval, een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een medische fout de oorzaak is van uw handicap, dan spreekt u in eerste instantie een verzekeringsmaatschappij of een gespecialiseerd fonds aan om uw schade te vergoeden. De verzekeringsmaatschappij of het fonds in kwestie onderzoekt of u recht hebt op een schadevergoeding.

Breng daarnaast ook het VAPH (via uw multidisciplinair team) meteen op de hoogte. Terwijl het onderzoek van de verzekeringsmaatschappij loopt, kunt u namelijk al de aanvraagprocedure voor ondersteuning bij het VAPH starten en eventueel al ondersteuning krijgen.

Een goede samenwerking tussen de verzekeringsmaatschappij of het fonds, uzelf en het VAPH is nodig om een maximale vergoeding voor uw schade te waarborgen.

Met het formulier Gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie bezorgt u, in het kader van de wettelijke subrogatie, de gegevens van een schadegeval aan het VAPH.

Het principe van 'wettelijke subrogatie' en 'cumulverbod'

Wettelijke subrogatie

De term 'wettelijke subrogatie' is juridische taal voor een situatie waarin een persoon of instantie 'wettelijk in de plaats wordt gesteld' van iemand anders.

Wat betekent dat?

Stel dat uw handicap het gevolg is van een ongeval. In principe is het zo dat de verzekeringsmaatschappij uw schade vergoedt. Maar voordat precies bepaald is welke ondersteuning de verzekeringsmaatschappij u moet betalen, kunnen jaren voorbij gaan. Moet u dan de kosten voor uw eventuele ondersteuning zelf betalen? Nee.

Het VAPH kan u al een tegemoetkoming geven vóór u de schadevergoeding ontvangen hebt. Het VAPH kan ook in uw plaats de verzekeringsmaatschappij aanspreken om zijn tegemoetkoming terug te vorderen. Op die manier is het toch de verzekeringsmaatschappij die de uiteindelijke kost van uw noodzakelijke ondersteuning draagt.

Cumulverbod

De term 'cumulverbod' betekent dat u voor uw schade maar één keer een vergoeding mag ontvangen. Cumuleren van vergoedingen is verboden.

Als uw schade vergoed wordt door uw verzekeringsmaatschappij, dan moet u uw kosten met die schadevergoeding betalen.

Dekt de schadevergoeding die u krijgt niet alle kosten, dan past het VAPH het verschil bij tot het bedrag dat het VAPH voorziet voor die kosten.

Het cumulverbod geldt niet voor kosten die het VAPH betaalt voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat betekent dat rechtstreeks toegankelijke hulp wel gecombineerd kan worden met een schadevergoeding van een verzekeringsmaatschappij.

Vragen?

Hebt u een handicap als gevolg van een ongeval, beroepsziekte, medische fout of elke situatie waarbij een andere partij wettelijk gezien de schade moet vergoeden, en wenst u te weten welke gevolgen dat heeft voor de hulp die het VAPH kan bieden, dan kunt u terecht bij het juridisch team van het VAPH.