Contacten

Sinds 2 september 2021 is de look van het e-loket licht veranderd en vindt u informatie op andere plaatsen dan vroeger. Inhoudelijk is er niets veranderd. De handleiding wordt binnenkort aangepast.

schermafdruk contacten in mijnvaph.be

Bij Contacten ziet u een overzicht van alle contacten die in uw dossier geregistreerd zijn. Dat kunnen zowel professionele contacten (multidisciplinair team, dienst ondersteuningsplan ...) zijn als eventuele wettelijk vertegenwoordigers (bewindvoerder, ouder ...). Naast de naam van de contacten vindt u ook terug in welke mate zij toegang hebben tot uw dossier. Een wettelijk vertegenwoordiger kan bijvoorbeeld alles (aanvragen indienen, alle gegevens inzien) terwijl een dienst maatschappelijk werk enkel een aanvraag kan indienen en beperkt gegevens kan consulteren.

Via de knop rechts ‘Toegang toevoegen’ kunt u zelf een contact toevoegen om toegang te krijgen tot uw dossiergegevens. U kunt ook specifiek aangeven wat dat contact in en van uw dossier mag inzien. Belangrijk te weten is dat u steeds het rijksregisternummer nodig heeft van dat contact, zodat dat contact via eID kan inloggen in mijnvaph.be.

Standaard blijft deze toegang één jaar geldig. U krijgt later ook een boodschap wanneer die toegang dreigt te vervallen, zodat u die zelf kunt vernieuwen. Bij het aanmaken of wijzigen van het contact kunt u ook de einddatum invullen als u de toegang tot minder dan een jaar wilt beperken.