Persoonlijke-assistentiebudget: overeenkomsten

schermafdruk pvb overeenkomsten menubalk in mijnvaph.be

Onder ‘Overeenkomsten’ vindt u een overzicht van al uw ingediende overeenkomsten en kunt u nieuwe overeenkomsten toevoegen.

 1. Kies: overeenkomst toevoegen
 2. Selecteer het type van de overeenkomst
  • Als uw individuele begeleider een familielid is (verwant tot de 2de graad), dan kiest u het type overeenkomst ‘met een gezinslid of met een familielid verwant tot de 2de graad’ en niet het type ‘met een individueel begeleider/student in loonverband’.
  • Voor dienstencheques moet u de overeenkomst registreren die u gesloten hebt met het dienstenchequebedrijf (bijvoorbeeld PHServices) waarop u een beroep doet. De overeenkomst die u sluit met het bedrijf waar u de dienstencheques koopt (bijvoorbeeld Sodexo), moet u niet registreren.
  • Voor een overeenkomst met een zelfstandige kiest u het type overeenkomst ‘met een natuurlijke- of rechtspersoon’.
  • Overeenkomsten die u sloot voor preventie en bescherming, maaltijdcheques, arbeidsongevallenverzekering … moet u niet registreren. De kosten die u daarvoor maakt, kunnen ingebracht worden onder de arbeidsovereenkomst met de individuele begeleider.
  • Voor een overeenkomst met een bijstandsorganisatie zijn er 2 mogelijkheden: lidgeld, en hoogdrempelige bijstand. Let goed op dat u de juiste overeenkomst selecteert!
  • Voor een lidmaatschap hoeft u geen overeenkomst te sluiten met de bijstandsorganisatie. U moet het lidmaatschap wel als overeenkomst registreren en de factuur van het lidgeld bijhouden, zodat u die kan voorleggen bij eventuele controle of inspectie.
 3. Vul de velden in. De verplichte velden zijn aangeduid met een sterretje. De velden zijn verschillend naargelang het type overeenkomst.
  • Startdatum: de startdatum van de overeenkomst
  • Einddatum: bij een overeenkomst van bepaalde duur moet u de einddatum invullen. Bij een overeenkomst van onbepaalde duur moet u geen einddatum invullen.
  • Frequentie: vul het (gemiddeld) aantal uur per week in (ook al is dat vaak wisselend).
  • Kostprijs: vul het loon/vergoeding in per uur/maand. U kunt ook een bedrag ingeven dat niet per uur/maand van toepassing is. Verduidelijk in dat geval bij de taakomschrijving waarop de kosten betrekking hebben (vb. € 0,40/km voor vervoer).
  • Taakomschrijving: geef een omschrijving van de taken die de individuele begeleider zal uitvoeren. Die moeten overeenkomen met de taken die vermeld zijn op de overeenkomst.
  • Rijksregisternummer of ondernemingsnummer en naam van de zorgaanbieder:
   • Bij een zelfstandige vult u altijd het ondernemingsnummer in en niet het rijksregisternummer.
   • Als u een buitenlandse begeleider wilt tewerkstellen die niet in België woont, maar wel in België sociaal verzekerd is, dan moet de werknemer een BIS-nummer (INSZ-nummer) hebben. U registreert het BIS-nummer van de werknemer.
   • Om een ondernemingsnummer te registreren, start u met de landcode van de zorgaanbieder. Voor België: BE, voor Nederland: NL enzoverder.
 4. Klik op ‘Verzenden’.
 5. De overeenkomst is geregistreerd. 
  • Uw overeenkomst werd toegevoegd aan uw overzicht van overeenkomsten.
  • De overeenkomst heeft als status ‘in aanvraag’. Binnen de 30 kalenderdagen wordt uw overeenkomst door het VAPH behandeld en zal de status ‘goedgekeurd’ of ‘geweigerd’ worden.
   • Als een overeenkomst geweigerd wordt, dan ontvangt u daarover een brief. Die brief kunt u ook terugvinden onder de rubriek ‘brieven’.
   • Van zodra een overeenkomst goedgekeurd is, kunt u kosten daarvoor indienen.
Direct naar
 vader lacht naar zoon in de rolstoel

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.