Persoonlijke-assistentiebudget: kosten

Sinds 2 september 2021 is de look van het e-loket licht veranderd en vindt u informatie op andere plaatsen dan vroeger. Inhoudelijk is er niets veranderd. De handleiding wordt binnenkort aangepast.

schermafdruk pvb kosten menubalk in mijnvaph.be

Via ‘kosten’ kunt u alle kosten toevoegen die u maakte in het kader van uw persoonlijke-assistentiebudget.

U kunt enkel kosten indienen voor goedgekeurde overeenkomsten.

Klik op cashkosten toevoegen:

schermafdruk pab kosten toevoegen in mijnvaph.be

 • U krijgt nu een overzicht van alle goedgekeurde cashovereenkomsten waarvoor u kosten kunt indienen.
  • Als u een overeenkomst niet terugvindt in het overzicht, dan wil dat zeggen dat die overeenkomst nog niet werd geregistreerd of nog niet werd goedgekeurd.
  • Selecteer de overeenkomst waarop de kosten betrekking hebben.
 1. Selecteer het kostentype.
  • Het kostentype varieert naargelang het type overeenkomst:
  • Dienstencheques moet u registreren onder de overeenkomst met het dienstenchequebedrijf waarop u een beroep doet. Doet u op meerdere bedrijven een beroep, dan maakt u een inschatting van hoeveel cheques u zult nodig hebben per bedrijf en registreert u de aankoop per bedrijf.
  • Kosten voor preventie en bescherming, maaltijdcheques, arbeidsongevallenverzekering … registreert u onder de overeenkomst met de desbetreffende individuele begeleider. Heeft een factuur voor bijvoorbeeld een arbeidsongevallenverzekering betrekking op meerdere individuele begeleider, dan kunt u kiezen onder welke overeenkomst u die registreert.
 2. Selecteer het type boeking:
  • Kosten: facturen die u betaalde
  • Creditnota’s: bedragen die u teruggestort kreeg (bijvoorbeeld van een sociaal secretariaat)
 3. Vul de startdatum en de einddatum in.
  • Deze data refereren naar de periode waarop de kosten betrekking hebben. Bijvoorbeeld loon januari: startdatum 1/1/xx en einddatum 31/1/xx.
  • Deze data moeten altijd vallen binnen het budgetjaar waarvoor u kosten indient en binnen de start- en einddatum van de betreffende overeenkomst.
  • Kosten voor bijvoorbeeld een arbeidsongevallenverzekering die betrekking hebben op verschillende jaren, geeft u ofwel in met de facturatiedatum, ofwel splitst u de factuur op over de jaren waarop die betrekking heeft en geeft u ieder deel in onder de betreffende budgetlijn.
  • Kosten voor de aankoop van dienstencheques kunt u registreren met dezelfde start- als einddatum, namelijk de datum waarop u de dienstencheques aankocht.
 4. Vul het bedrag in euro in.
  • Gebruik komma’s en geen punt.
  • Voor creditnota’s noteert u enkel het bedrag. Let op! U mag geen ‘min’-teken noteren
 5. Referentie: verplicht veld
  • U kunt in dit veld bijvoorbeeld het factuurnummer noteren.
  • In dit veld kunt u maar een beperkt aantal karakters invullen.
 6. Klik op verzenden.

schermafdruk pab kostenregistratie in mijnvaph.be

Alle ingediende kosten worden apart uitbetaald. De ingevoerde kosten worden onmiddellijk verwerkt, dat betekent doorgestuurd. De uitbetaling gebeurt maximaal 30 dagen na het indienen van de kosten.

Alle kosten krijgen een status zodat u onmiddellijk kunt zien of uw betaling verwerkt is en wat de actuele stand van zaken is:

 • afgerond: uw kosten zijn aanvaard maar nog niet verwerkt. Op dit moment kunt u de kosten nog verwijderen met de knop prullenmand.
 • in verwerking: de betaling zal uitgevoerd worden
 • afgekeurd: uw kosten werden niet aanvaard en zullen ook niet uitbetaald worden

U kunt achteraf ook consulteren wie de kosten geregistreerd heeft: uzelf, een medewerker van een bijstandsorganisatie, een medewerker van het VAPH ...

Mogen kosten gegroepeerd ingegeven worden?
Volgende kosten mogen gegroepeerd ingegeven worden:

 • dienstencheques
 • interim
 • vrijwilligersorganisatie
 • vrij te besteden kosten (indirecte kosten)

Die kosten hoeft u dus niet per factuur ingeven, maar mag u over verschillende weken/maanden samentellen om dan als één kost in te geven per overeenkomst.
Andere kosten zoals de lonen van de individuele begeleiders, kosten sociaal secretariaat, facturen van zelfstandigen moeten per factuur geregistreerd worden.

Fout gemaakt bij het ingeven van kosten?
U kunt op alle kosten een wijziging registreren. Zo kunt u een foutief bedrag aanpassen met de knop met de drie puntjes.

schermafdruk knop met drie puntjes in mijnvaph.be

Geef het nieuwe correcte bedrag in en klik op verzenden.

schermafdruk pab fouten aanpassen in mijnvaph.be

Direct naar
 vader lacht naar zoon in de rolstoel

Persoonlijke-assistentiebudget

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een budget om de assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.