Aankoppelwielen, hulpmotoren, trekeenheden ...

Product item picture
Productsoorten
Doelgroep

Er zijn verschillende extra hulpmiddelen om zich te verplaatsen op middellange afstand met een manuele rolstoel:

Er zijn verschillende extra hulpmiddelen om zich te verplaatsen op middellange afstand met een manuele rolstoel:

 • aankoppelhandbikes (vijfde wielen)
 • ligfiets met handtrappers (zie fietsen)
 • hulpmotoren

Aankoppelhandbikes (vijfde wielen)

Met een aankoppelhandbike kan de manuele rolstoelgebruiker fietsen met een voldoende snelheid en een aanvaardbare inspanning. Een aankoppelhandbike bestaat uit een voorwiel, inclusief aandrijfmechanisme, dat aan de rolstoel wordt bevestigd. Dat wordt op zo’n manier gedaan dat de voorwielen van de rolstoel de grond niet meer raken. Zo ontstaat een driewieler.

Een aankoppelhandbike kan gebruikt worden:

 • als verplaatsingshulpmiddel
 • als trainings-, fitness- en therapiehulpmiddel
 • voor vrijetijdsbesteding en recreatie
 • voor sportactiviteiten en competitie

Een aankoppelhandbike is bedoeld voor personen die de onderste ledematen minder goed kunnen gebruiken en daardoor geen (of minder efficiënt) gebruik kunnen maken van een met de voet aangedreven fiets:

 • personen met bloedcirculatieproblemen
 • verminderd gebruik van een been
 • spasmen in de benen
 • partiële laesies
 • amputaties
 • congenitale of verworven orthopedische aandoeningen
 • evenwichtproblemen
 • ...

De grootste groep gebruikers zijn personen met een dwarslaesie. Zeker wanneer de persoon zelf in staat is zijn manuele rolstoel aan te drijven, kan hij gebruikmaken van een aankoppelhandbike. En zelfs wanneer dat moeilijker verloopt, kan een aankoppelhandbike nog een oplossing bieden (vb. bij een cervicale dwarslaesie). Een goede handfunctie is voor gebruik van een aankoppelhandbike niet altijd nodig.

Hulpmotoren

Een hulpmotor is een elektrische motor voor de ondersteuning van de aandrijving van de manuele rolstoel. Een hulpmotor wordt op een eenvoudige manier aan een manuele rolstoel gekoppeld. Er zijn hulpmotoren die de rolstoelgebruiker ondersteunen, hulpmotoren die de begeleider ondersteunen en hulpmotoren die zowel de rolstoelgebruiker als de begeleider kunnen ondersteunen.

Hulpmotoren die de rolstoelgebruiker ondersteunen

Wanneer een rolstoelgebruiker zich niet of moeilijk op eigen kracht kan verplaatsen met een manuele rolstoel, kan een hulpmotor een oplossing bieden. Een hulpmotor ondersteunt de aandrijving en stelt de overstap naar een elektronische rolstoel uit. Met een hulpmotor kan de rolstoelgebruiker langere afstanden rijden, makkelijker hellingen nemen of op oneffen terrein rijden. Er bestaan hulpmotoren die op de rolstoel gemonteerd worden (ondersteuning van het hoepelen) of hulpmotoren die aan de rolstoel gekoppeld worden (vervanging van het hoepelen).

Hulpmotoren die de begeleider ondersteunen

Hulpmotoren die de begeleider ondersteunen, geven duw- en remondersteuning voor een handbewogen rolstoel. Daardoor wordt de inspanning die de begeleider moet doen, verminderd. Op- en afritten nemen wordt makkelijker, evenals steile hellingen nemen, tegen wind in rijden, lange afstanden rijden …

Hulpmotoren die zowel de rolstoelgebruiker als de begeleider ondersteunen

Wanneer de manuele rolstoelgebruiker nood heeft aan elektrische ondersteuning en wanneer de begeleider de bediening soms moet overnemen, kan een hulpmotor die zowel de rolstoelgebruiker als de begeleider kan ondersteunen, een adequate oplossing zijn.

Producten