Computer en tablet

Aandachtspunten bij computer bedienen

Aandachtspunten bij computer bedienen

  • Begin met een goede uitgangspositie: een goede zithouding leidt tot een betere controle over bewegingen en laat toe om meer te doen met minder inspanning. Zeker bij personen met heel beperkte kracht of met een stoornis in de tonus (‘spanning van de spieren’) is een goede uitgangshouding bepalend voor de kwaliteit van de bewegingen in de bovenste ledematen. Een zitadvies van de behandelende kinesitherapeut en ergotherapeut is in dat geval sterk aan te raden.

uitgangspositie houding aan de computer

  • Houd rekening met wat de gebruiker met de computer wil doen (vooral teksten schrijven, vooral internet gebruiken, vooral sociale media gebruiken, vooral spelen ...) en hoe intensief hij dat wil doen.
  • Overweeg altijd eerst de meest eenvoudige oplossing. Die is vaak goedkoper, sneller aan te leren en gemakkelijker in gebruik.
  • Overweeg bij gebruik van een omgevingsbediening geïntegreerd met de rolstoelbesturing of met een communicatiehulpmiddel, om de computer via dezelfde bediening te sturen.
  • Vergelijk mogelijke oplossingen.
  • Test uit.
oogbedieningssysteem

Een oogbedieningsssysteem heeft een camera waarmee de oogbewegingen worden opgenomen en hard- en/of software die deze bewegingen omzet in cursorbewegingen op het scherm. De muisklik wordt uitgevoerd op de plaats waarop de gebruiker zijn blik gedurende een instelbare tijd fixeert. Er kan ook dubbel geklikt, rechts geklikt of gesleept worden. Het systeem is voorzien van software voor toetsenbord- en muisfuncties op scherm waardoor toetsenbord en muis volledig via oogbewegingen bediend kunnen worden.

Oogbedieningssystemen worden gebruikt i.f.v. communicatie én computerbediening.

Producten