Computer en tablet

Aandachtspunten bij computer bedienen

Aandachtspunten bij computer bedienen

  • Begin met een goede uitgangspositie: een goede zithouding leidt tot een betere controle over bewegingen en laat toe om meer te doen met minder inspanning. Zeker bij personen met heel beperkte kracht of met een stoornis in de tonus (‘spanning van de spieren’) is een goede uitgangshouding bepalend voor de kwaliteit van de bewegingen in de bovenste ledematen. Een zitadvies van de behandelende kinesitherapeut en ergotherapeut is in dat geval sterk aan te raden.

uitgangspositie houding aan de computer

  • Houd rekening met wat de gebruiker met de computer wil doen (vooral teksten schrijven, vooral internet gebruiken, vooral sociale media gebruiken, vooral spelen ...) en hoe intensief hij dat wil doen.
  • Overweeg altijd eerst de meest eenvoudige oplossing. Die is vaak goedkoper, sneller aan te leren en gemakkelijker in gebruik.
  • Overweeg bij gebruik van een omgevingsbediening geïntegreerd met de rolstoelbesturing of met een communicatiehulpmiddel, om de computer via dezelfde bediening te sturen.
  • Vergelijk mogelijke oplossingen.
  • Test uit.
interface voor bediening via een of twee schakelaars (scanning)

Wie niet in staat is om directe alternatieven te bedienen maar wel een of twee schakelaars kan activeren, kan met die schakelaars de muis bedienen.

Een interface voor bediening van een computer via een of twee schakelaars is een schakelkastje of adapterkabel die toelaat om een of twee schakelaars aan te sluiten op de computer.

Via speciale software worden niet alleen de klikfuncties maar ook de verschillende muisrichtingen weergegeven op het scherm. De scanningsfunctie laat alle items een voor een of volgens een systeem oplichten. Als het gewenste item opgelicht wordt, kan dat met de schakelaar geselecteerd worden. De schakelaar kan een gewone drukschakelaar zijn, maar ook een oogknipperschakelaar voor wie enkel met de ogen kan knipperen of een geluidsschakelaar voor iemand die enkel geluid kan maken.

Op deze manier de muis bedienen, is veel omslachtiger en trager dan direct items aanwijzen. Het is ook cognitief moeilijker aan te leren. Het is dan ook pas aangewezen als directe alternatieven niet voldoen.

Producten