Deur

Voor wie de sleutel nog in het slot kan steken, maar problemen heeft om de sleutel om te draaien, kan een sleutelgreep een oplossing zijn.

Voor wie de sleutel niet kan hanteren of de klink niet kan bedienen, kan een elektrisch slot (zie omgevingsbediening) een oplossing zijn.

Voor wie ook de deur niet kan opendraaien, kan een automatische deuropener een oplossing zijn.

Voor wie de sleutel nog in het slot kan steken, maar problemen heeft om de sleutel om te draaien, kan een sleutelgreep een oplossing zijn.

Voor wie de sleutel niet kan hanteren of de klink niet kan bedienen, kan een elektrisch slot (zie omgevingsbediening) een oplossing zijn.

Voor wie ook de deur niet kan opendraaien, kan een automatische deuropener een oplossing zijn.

Wie het huis betreedt via de garagepoort en de poort niet kan opendoen, kan geholpen zijn met een automatische garagepoortopener (zie omgevingsbediening).

Voor wie binnenkomt via een schuifraam en het raam niet kan openen, kan het schuifraam geautomatiseerd (zie omgevingsbediening) worden.

Voor wie problemen heeft om de deur te openen voor bezoekers, kan een parlofoon (zie omgevingsbediening) een oplossing zijn.

Wie enkel problemen heeft om een binnendeur te openen met de deurknop of met de klink (en niet om ze verder open te draaien), kan mogelijks geholpen zijn met een deurknopgreep. Er kan ook bekeken worden of een ander soort klink of het slot weghalen een oplossing is. Als het slot weggehaald is, kan de deur dichtgehouden worden met een magneet.

Een horizontale deurkruk in opbouw maakt het voor een rolstoelgebruiker gemakkelijker om de deur terug te sluiten.

Voor wie problemen heeft om de binnendeur te openen of door de deuropening te passeren, kan bekeken worden of de deur kan aangepast worden door ze uit de sponning te nemen of door een andere soort deur te plaatsen.

Een rolstoelgebruiker kan maximaal 2 cm niveauverschil zelfstandig overbruggen. Een drempelbrug is ontworpen om deurdrempels snel en eenvoudig te overbruggen.