Duxbury Braille Translator

Duxbury Braille Translator

Kostprijs: 

Prijs op aanvraag
Laatst aangepast: 
3 augustus 2022
Braillesoftware

- De Duxbury Braille Translator (DBT) is een brailletekstverwerker die zich laat integreren in Word.
- Er zijn versies voor Windows en Apple OS.
- Het aanmaken van de tekst gebeurt in Word.
Braillesoftware

- De Duxbury Braille Translator (DBT) is een brailletekstverwerker die zich laat integreren in Word.
- Er zijn versies voor Windows en Apple OS.
- Het aanmaken van de tekst gebeurt in Word.
- Verschillende tekstformaten kunnen verwerkt worden, waaronder Word, WordPerfect en HTML.
- Nadat de Duxbury Convertor de tekst ‘vertaald’ heeft naar het brailleschrift, kan in DBT verder gewerkt worden om de opmaak van het brailledocument te verfijnen.
- De gebruikersinterface is in het Engels. DBT is eveneens gelokaliseerd naar het Frans, Duits … Een Nederlandse versie is niet beschikbaar.
- Alle commercieel beschikbare brailleprinters worden ondersteund.
- Omzetting van grafische elementen zoals foto’s of tekeningen is niet mogelijk met DBT. Duxbury stelt een gratis software, QuickTac, ter beschikking waarmee grafische braille kan aangemaakt worden.
- Omzettingen naar wiskundebraille zijn ondersteund voor Nemeth, BAUK, UEBC en Franse braille.
Dealers: 

Sensotec NV

Producenten: 

Duxbury Systems, Inc.

ISO-codes: 
22.12.24 - Software voor tekstverwerking