Dynamische communicatietoestellen

Een dynamisch communicatietoestel is een communicatietoestel dat opgebouwd is rond een aanraakscherm. Op het scherm worden, door middel van achterliggende communicatiesoftware, roosterstructuren met afbeeldingen, woorden of letters weergegeven om een boodschap te vormen en te laten uitspreken. De inhoud en de vorm van deze roosters zijn snel en makkelijk aanpasbaar aan de noden en behoeften van de gebruiker.

Een dynamisch communicatietoestel is een communicatietoestel dat opgebouwd is rond een aanraakscherm. Op het scherm worden, door middel van achterliggende communicatiesoftware, roosterstructuren met afbeeldingen, woorden of letters weergegeven om een boodschap te vormen en te laten uitspreken. De inhoud en de vorm van deze roosters zijn snel en makkelijk aanpasbaar aan de noden en behoeften van de gebruiker.

Er kan gewerkt worden met voorgeprogrammeerde boodschappen, maar de gebruiker kan zelf ook willekeurige boodschappen maken. De gebruiker vormt een boodschap door een of meerdere vakjes te selecteren. Die boodschap kan hij daarna laten uitspreken door een computerstem. Indien nodig kunnen ook willekeurige geluiden (bijvoorbeeld een sirene, een bel) of een door derden ingesproken boodschap gebruikt worden.

De roosters worden meestal geordend in een boomstructuur met verschillende niveaus. De gebruiker kan niet alleen beroep doen op de boodschappen van het eerste niveau, maar ook op die van verschillende onderliggende niveaus. Als een ander niveau gekozen wordt, veranderen de afbeeldingen op het scherm. Vandaar de naam dynamisch toestel.

De groep dynamische communicatiehulpmiddelen omvat verschillende toestellen, met variaties in:

 • schermgrootte
 • gewicht (draagbaarheid)
 • spraakuitvoer (digitale en/of synthetische stem)
 • bedieningswijze (aanraakscherm, schakelaars, oogsturing …)
 • robuustheid van scherm en toestel
 • geïntegreerde bijkomende technische mogelijkheden (bijvoorbeeld omgevingsbediening en sms-module)
 • bevestigings-/montagemogelijkheden (bijvoorbeeld op de rolstoel)
 • ...

Dynamische communicatietoestellen zijn geschikt voor zowel personen met een beperkte als personen met een heel uitgebreide woordenschat en meer taalvaardigheden (bijvoorbeeld kunnen combineren van symbolen tot zinnen).

Toch moet er zeer grondig worden nagegaan of de betrokkene echt wel het meest baat heeft bij een dynamisch systeem en de communicatie niet beter ondersteund kan worden via een statisch systeem of een ander communicatiehulpmiddel of –techniek. Eens weloverwogen voor een dynamisch toestel gekozen is, is het zeer belangrijk verschillende selectiecriteria te doorlopen. Bijvoorbeeld: kan de gebruiker rechtstreeks aanduiden op het scherm of heeft hij alternatieve bedieningsmogelijkheden nodig, welke communicatiesoftware is het meest geschikt voor de gebruiker en ondersteunt de omgeving de gebruiker in het communiceren met het toestel? Het uittesten van het hulpmiddel is daarbij zeker noodzakelijk.

De keuze tussen verschillende dynamische toestellen hangt af van de eisen die eraan gesteld worden:

 • meeneembaarheid/draagbaarheid/gewicht van het toestel (bijvoorbeeld licht meeneembaar toestel, verplaatsbaar toestel of gemonteerd toestel)
 • toegankelijkheid van computertoepassingen (bijvoorbeeld geen computertoepassingen, enkel rechtstreekse communicatie via tekst en/of symbolen, beperkte computertoepassingen of uitgebreide computertoepassingen die een performante computer vereisen)
 • connectiviteit (bijvoorbeeld bluetooth, wifi, mobiele data (4G))
 • mobiele telefonie (telefoneren en/of sms’en)
 • omgevingsbediening
 • schermgrootte
 • aanpasbaarheid van de bediening (auditieve en of/visuele scanning met een of meerdere schakelaars, oogsturing al dan niet geïntegreerd, hoofdbediening, ....)
 • geheugencapaciteit
 • andere toepassingen (bijvoorbeeld foto’s nemen via (al dan niet optioneel ingebouwde) webcam)
 • spraakuitvoer (digitale en/of synthetische spraakuitvoer)
 • robuustheid
 • spatwaterdichtheid
 • communicatiesoftware (symboolgebaseerd en/of tekstgebaseerd, beperkte toepassing of uitgebreide toepassing, ....)

Producten