Eenvoudige communicatietoestellen

Eenvoudige communicatietoestellen zijn statische communicatietoestellen. Ze zijn verschillend van de dynamisch communicatietoestellen, omdat ze geen veranderend scherm hebben, maar een vast aantal knoppen, waaronder boodschappen opgeslagen zijn die kunnen uitgesproken worden. Met een eenvoudig communicatietoestel kan gecommuniceerd worden met mededelingen, geluiden, voorbereide vragen …

Er zijn verschillende soorten statische communicatietoestellen met meerdere boodschappen.

Eenvoudige communicatietoestellen zijn statische communicatietoestellen. Ze zijn verschillend van de dynamisch communicatietoestellen, omdat ze geen veranderend scherm hebben, maar een vast aantal knoppen, waaronder boodschappen opgeslagen zijn die kunnen uitgesproken worden. Met een eenvoudig communicatietoestel kan gecommuniceerd worden met mededelingen, geluiden, voorbereide vragen …

Er zijn verschillende soorten statische communicatietoestellen met meerdere boodschappen.

Sommige hebben slechts twee knoppen, andere hebben er erg veel. Onder elke knop kunnen een of meerdere boodschappen opgenomen worden die al dan niet ingedeeld worden volgens niveaus/kaarten.

De statische communicatietoestellen met grotere geheugencapaciteit en met niveau-indeling kunnen een groot aantal boodschappen opslaan. Door de niveau-indeling kunnen verschillende boodschappen opgeslagen worden onder één knop. Zo kan een toets bijvoorbeeld op niveau 1 de afbeelding van een glas bevatten, met de boodschap "ik wil drinken". Op niveau 2 kan dan de boodschap komen "ik heb zin in een glas cola". Als er gewerkt wordt met verschillende kaarten, kan er op niveau 2 ook een andere afbeelding met een geheel nieuwe boodschap komen..

Statische communicatietoestellen zijn voornamelijk geschikt voor personen die behoefte hebben aan een beperkt en overzichtelijk communicatiesysteem. Ze worden gebruikt in situaties die slechts een beperkte woordenschat vragen, bijvoorbeeld brood halen bij de bakker. In dergelijke situaties zijn enkele boodschappen (woorden of zinnen) voldoende om zich verstaanbaar te kunnen maken. Ook personen die geen grote woordenschat kunnen hanteren, kunnen met deze toestellen geholpen zijn.

De keuze tussen verschillende types statische toestellen is vaak een kwestie van uitproberen en zal uiteraard ook afhangen van de gestelde eisen:

  • vaste of variabele roosters (op het ene niveau bijv. vier boodschappen, op het andere zestien en op nog een ander twee;
  • bediening/gevoeligheid van de knoppen/vakken in de roosters (kracht waarmee men op de vakken in de roosters moeten duwen) (zo zijn bijv. de boodschappen verder van de rand bij een Gotalk moeilijker in te duwen dan die bij een Quicktalker)
  • grootte van de afbeeldingen op de kaarten/van de vakjes in de roosters; manueel instellen van het niveau dat bij de kaarten hoort of automatische herkenning van de kaart en aanpasbaarheid van de bediening (visuele en/of auditieve scanning aan de hand van een of meerdere schakelaars)aantal boodschappenopnamecapaciteitgrootte van het toestel met of zonder omgevingsbediening
  • met of zonder de mogelijkheid batterijgevoede toestellen te kunnen bedienen (zoals bijv. speelgoedjes)
  • met of zonder de mogelijkheid om (instellings)toetsen te blokkeren
  • met of zonder de mogelijkheid om boodschappen aaneen te schakelen (en op te slagen) robuustheid/meeneembaarheid/draagbaarheid/gewicht van het toestel

Producten