Geluidsoverdracht

bluetoothgeluidsoverdrachtsysteem voor gsm (zie ook tv-kijken)

Meer info: Telecommunicatie voor doven en slechthorenden

Producten