Geluidsoverdracht

solo-apparatuur

Een FM-geluidsoverdrachtsysteem ondersteunt het spraakverstaan. Het systeem bestaat uit een zender en een ontvanger. De zender zet het stemgeluid van de spreker, gesproken in de microfoon, om in FM-radiogolven en zendt deze naar de ontvanger. De ontvanger zet de FM-radiogolven terug om in geluid en brengt het geluid onmiddellijk naar het oor, het hoorapparaat of het cochleair implantaat. De overdracht van het geluid via de FM-radiogolven schakelt de negatieve invloeden van omgevingslawaai, nagalm en afstand uit en verhoogt zo het spraakverstaan. De keuze van de samenstelling van een FM-geluidsoverdrachtsysteem wordt bepaald door:

  • de gebruikssituatie: in een les, in een concertzaal …
  • het aantal sprekers: één spreker, meerdere sprekers
  • de ruimte: rumoerig, rustig …
  • de persoon: (geen) hoorapparaatdrager, drager van een cochleair implantaat
  • het merk en type van hoorapparaat of CI-processor

Spraakverstaan wordt bemoeilijkt door omgevingslawaai, afstand en nagalm. Nagalm is de weerkaatsing van geluidssignalen. Die storende invloeden maken het moeilijk om het directe geluid van de spreker op te vangen en te verstaan. Een FM-geluidsoverdrachtsysteem kan het spraakverstaan in verschillende situaties verhogen. Daarom is het aangewezen om vooraf alle situaties die ondersteuning vragen, in kaart te brengen. Ondersteuning van het spraakverstaan kan nodig zijn in een gesprek, in een vergadering, bij een lezing, tijdens sporten, autorijden, televisiekijken, telefoneren, … Al die situaties hebben hun eigen kenmerken. Als je al de situaties in kaart hebt gebracht, kun je het FM-geluidsoverdrachtsysteem dat het best aangepast is, kiezen.

De eigenschappen van de zender en van de ontvanger bepalen welk FM-geluidsoverdrachtsysteem het meest efficiënt is in een bepaalde situatie.

Een FM-geluidsoverdrachtsysteem verhoogt voor slechthorende volwassenen het spraakverstaan in moeilijke omstandigheden. Het geluid van de spreker wordt immers onmiddellijk naar het hoorapparaat of cochleair implantaat gebracht zonder verlies aan geluidskwaliteit. De invloeden van omgevingslawaai, nagalm en afstand worden daardoor uitgeschakeld. Lezingen, voordrachten, lessen en geleide bezoeken volgen, televisiekijken en radio beluisteren worden daardoor aangenamer voor de slechthorende.

Jonge kinderen zijn voor de ontwikkeling van hun spraak- en taalvaardigheden sterk afhankelijk van spraakverstaan. Met een FM-geluidsoverdrachtsysteem kunnen ook zij de spraak- en taalvaardigheden van hun ouders horen, wat hun taalontwikkeling ten goede komt.

In vergelijking met leeftijdsgenoten hebben kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen of met ADHD meer problemen om zich te concentreren, om taakgericht te handelen en om zich staande te houden in ongunstige luistersituaties. Het feit dat een FM-geluidsoverdrachtsysteem het spraakverstaan in ongunstige luistersituaties verhoogt, maakt dat ook kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen of met ADHD daar baat bij kunnen hebben.

Producten