Geluidsoverdracht

Productsoorten
Doelgroep
solo-apparatuur: zender

De FM-zender zet het stemgeluid van de spreker, gesproken in de microfoon, om in FM-radiogolven en zendt die naar de ontvanger. De zender kan gedragen worden op het lichaam (vb. clip on, aan de mond) of kan geplaatst worden in de nabijheid van de geluidsbron.

In de meeste brochures van leveranciers wordt met de term ‘zender’ zowel de microfoon als de zender op zich bedoeld. Hieronder worden de microfoon en de zender apart besproken, ook al zijn ze geïntegreerd in één apparaat.

Microfoon

Om met een FM-geluidsoverdrachtsysteem het geluid luid en zuiver te ervaren, wordt de microfoon best zo dicht mogelijk bij de geluidsbron geplaatst. Soms zal moeten gezocht worden naar de ideale plaats voor de microfoon. De microfoon vangt immers elk geluid in zijn onmiddellijke omgeving op. Als de microfoon bijvoorbeeld bevestigd is aan een hemd, dan hoor je het schroevend geluid van de microfoon tegen het hemd. Afhankelijk van de luistersituatie, kun je kiezen voor een superrichtinggevoelige, een richtinggevoelige of een rondomgevoelige microfoon:

  • De superrichtinggevoelige microfoon is geschikt voor een uiterst rumoerige omgeving waarin je je op één spreker moet concentreren. De microfoon is ontwikkeld om geluiden die van achter en van opzij komen, te verzwakken, en om geluiden die van voor komen, te versterken.
  • De richtinggevoelige microfoon is ideaal voor een rumoerige omgeving waarin je een gesprek met twee of drie personen moet voeren. Het achtergrondlawaai wordt onderdrukt.
  • De rondomgevoelige microfoon is geschikt voor situaties waarin het gewenste geluid van alle kanten komt zoals in een schouwburg of in een concertzaal. De microfoon is geschikt voor rustige ruimtes of voor vergaderingen met een beperkt aantal mensen.

Zender

Afhankelijk van de plaats waar de zender gezet wordt, zal het geluid goed of minder goed opgevangen en doorgegeven worden. Invloeden van bepaalde constructies in een gebouw kunnen ruis veroorzaken. Dat kan meestal verholpen worden door de zender te verplaatsen. De luistersituatie en het aantal gebruikers van een FM-geluidsoverdrachtsysteem zijn bepalend voor de keuze tussen een zender met een vast zendkanaal of een zender met meerdere zendkanalen:

  • Wanneer er meerdere gebruikers aanwezig zijn in hetzelfde gebouw die naar eenzelfde spreker luisteren, dan is een zender met een vast zendkanaal aangewezen.
  • Wanneer er meerdere gebruikers aanwezig zijn in hetzelfde gebouw die elk een verschillende activiteit uitvoeren op hetzelfde tijdstip, dan is een zender met meerdere zendkanalen aangewezen. vb.: persoon één: radio beluisteren, persoon twee: tv kijken, persoon drie: telefoneren en personen vier en vijf: gesprek met elkaar De verschillende zendkanalen zijn nodig om storingen te vermijden. FM-radiogolven worden immers, in tegenstelling tot geluidsgolven, niet geblokkeerd door een muur. Dat wil zeggen dat een FM-systeem ook signalen kan opvangen die in een andere kamer worden uitgezonden. Een zender met meerdere zendkanalen kun je aanpassen. Je kunt het zendkanaal opzoeken met een draaiknop of je kunt het zendkanaal direct ingeven via een scherm.

Producten