Geluidsoverdracht

Productsoorten
Doelgroep
geluidsversterkingsapps

Systemen voor slechthorenden die tot doel hebben geluid van verschillende bronnen te versterken.

Producten