Geluidsoverdracht

Productsoorten
Doelgroep
geluidsversterkingstoestellen

Systemen voor slechthorenden die tot doel hebben geluid van verschillende bronnen te versterken.

Producten