Gewaarschuwd worden

Geluid speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. We worden gewekt door het geluid van de wekker, we nemen een telefoon op als de telefoonbel rinkelt, we openen een deur als we de deurbel horen, ... Doven en slechthorenden kunnen deze alledaagse geluidssignalen niet horen zonder hulpmiddelen. Met een hoorapparaat of met een cochleair implantaat (CI) kunnen doven en slechthorenden geluidssignalen horen, maar soms onvoldoende duidelijk of zelfs helemaal niet:

Geluid speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. We worden gewekt door het geluid van de wekker, we nemen een telefoon op als de telefoonbel rinkelt, we openen een deur als we de deurbel horen, ... Doven en slechthorenden kunnen deze alledaagse geluidssignalen niet horen zonder hulpmiddelen. Met een hoorapparaat of met een cochleair implantaat (CI) kunnen doven en slechthorenden geluidssignalen horen, maar soms onvoldoende duidelijk of zelfs helemaal niet:

  • Hoorapparaten zijn ontworpen om algemene geluiden en meer in het bijzonder het spraakvolume te versterken. Alarm- en belsignalen vallen vaak buiten het geluidsgebied dat door het hoorapparaat versterkt wordt. 
  • De apparaten mogen ’s nachts om medische redenen niet gedragen worden. Het voortdurend afsluiten van de gehoorgang kan tot infecties leiden. Bovendien kunnen de apparaten tijdens de slaap van het oor glijden en mogelijks schade oplopen.
  • Soms kunnen of mogen de apparaten overdag niet gedragen worden omdat ze beschadigd kunnen worden of omdat het geluid psychisch te belastend is. Wanneer personen met een hoorapparaat of een CI hun apparaten niet kunnen of mogen dragen, horen ze de alledaagse geluidssignalen niet en hebben ze nood aan een adequate oplossing.
rook-, brand- en CO-melder

De meeste (woning)branden ontstaan ’s nachts, en de meeste slachtoffers sterven in hun slaap. Wie slaapt, ruikt immers niets en door de rook en het gas valt men in een nog diepere slaap. Een rookmelder reageert snel op een beginnende brand en redt levens. Doven en zwaar slechthorenden horen het alarmsignaal van standaard rook-, brand- en CO-melders niet en kunnen er dus niet op reageren. Een rook-, brand- en CO-melder die signaleert met lichtflitssignalen of trillingen in plaats van geluidssignalen is een oplossing voor hen.

Producten