Horen

Doven en slechthorenden vangen informatie vooral via de ogen op. Concreet wil dat zeggen dat zij aan de hand van het mondbeeld moeten verstaan wat er gezegd wordt. Ze zijn aangewezen op het liplezen. De lichaamsexpressie en de mimiek van de spreker is eveneens een belangrijke informatiebron. Het is vanzelfsprekend dat deze vorm van communicatie een grote inspanning vergt. Daarom enkele tips.

Doven en slechthorenden vangen informatie vooral via de ogen op. Concreet wil dat zeggen dat zij aan de hand van het mondbeeld moeten verstaan wat er gezegd wordt. Ze zijn aangewezen op het liplezen. De lichaamsexpressie en de mimiek van de spreker is eveneens een belangrijke informatiebron. Het is vanzelfsprekend dat deze vorm van communicatie een grote inspanning vergt. Daarom enkele tips.

Spraakverstaan betekent een spreker kunnen horen én verstaan. Wanneer tips niet langer helpen, kan het spraakverstaan verbeterd worden door hoorhulpmiddelen. Hoorhulpmiddelen zijn hulpmiddelen die onder meer het geluid versterken zoals:

 • een handmicrofoon: Als de afstand tussen de spreker en de luisteraar beperkt is, kan een handmicrofoon gebruikt worden om het geluid te versterken. De handmicrofoon bestaat uit een richtmicrofoon en een versterker waaraan een hoofdtelefoon is bevestigd. De microfoon kan om de hals worden gedragen, aan het hemd worden bevestigd, op tafel worden geplaatst of in de hand worden gehouden. Vooral in een omgeving met veel achtergrondlawaai is een handmicrofoon aan te raden.
 • ringleiding
 • IR-geluidsoverdrachtsysteem
 • FM-geluidsoverdrachtsysteem
 • bluetooth-geluidsoverdracht

Wanneer geluid niet langer kan versterkt worden, kan beroep gedaan worden op een tolk voor doven en slechthorenden.

bluetoothgeluidsoverdrachtsysteem

Waarom bluetooth-geluidsoverdracht?

Bluetooth kan gebruikt worden om gesprekken en geluid van tv, radio, mp3, pc, gps of telefoon zonder storing door achtergrondgeluid rechtstreeks naar het oor te brengen waardoor het spraakverstaan wordt verhoogd.

Wat is bluetooth?

Bluetooth is een techniek om draadloos gegevens en spraak over te dragen tussen twee toestellen. De overdracht van zender naar ontvanger gebeurt via radiogolven. Het werd ontwikkeld om over korte afstanden (tot 10 meter) twee toestellen te laten communiceren met een minimum aan stroomverbruik. Daarom kan bluetooth ook toegepast worden in mobiele toestellen die werken met batterijen. Om twee toestellen via bluetooth gegevens te laten uitwisselen, moeten de toestellen gekoppeld worden. Dat is een eenmalige installatietrap die bij de ingebruikname van Bluetooth-apparatuur moet gebeuren.

Hoofdtelefoon of oortjes

Met een draadloze hoofdtelefoon of oortjes die de ontvangen bluetoothsignalen omzet in geluid, worden de geluiden van de toestellen zonder storing door achtergrondgeluid rechtstreeks ontvangen in de oren.

Hooraparaten

Met een ontvanger die de bluetoothsignalen kan doorgeven aan een hoorapparaat, kan een hoorapparaatdrager de geluiden van toestellen zonder kwaliteitsverlies horen via zijn hoorapparaat.

Streamer

Een bluetooth-geluidsoverdrachtsysteem bestaat uit een bluetoothzender, die met de geluidsbron verbonden is, en een streamer. Een streamer gebruikt een fabrikant-eigen digitale transmissietechnologie om het signaal, ontvangen van de bluetoothzender, naar de hoorapparaten te sturen(streamen). De hoortoestellen zetten dat digitaal signaal vervolgens om in waarneembaar geluid.

a) Het digitaal signaal wordt rechtstreeks naar het hoorapparaat worden gestreamd.

b) Het digitaal signaal wordt niet rechtstreeks naar het hoorapparaat worden gestreamd.

Voordelen

 • Geluidsoverdracht via bluetooth is draadloos.
 • Bluetooth is een open standaard en dus niet merkgebonden.
 • Veel courante apparatuur is standaard voorzien van bluetoothtechnologie.
 • Er kan met mobiele apparatuur worden gecommuniceerd, zonder dat die tevoorschijn moet gehaald worden.
 • Bluetooth is bruikbaar voor iedereen.

Nadelen

 • Bluetooth-geluidsoverdracht werkt slechts over een korte afstand tot 10 meter.

Producten