Horen

Doven en slechthorenden vangen informatie vooral via de ogen op. Concreet wil dat zeggen dat zij aan de hand van het mondbeeld moeten verstaan wat er gezegd wordt. Ze zijn aangewezen op het liplezen. De lichaamsexpressie en de mimiek van de spreker is eveneens een belangrijke informatiebron. Het is vanzelfsprekend dat deze vorm van communicatie een grote inspanning vergt. Daarom enkele tips.

Doven en slechthorenden vangen informatie vooral via de ogen op. Concreet wil dat zeggen dat zij aan de hand van het mondbeeld moeten verstaan wat er gezegd wordt. Ze zijn aangewezen op het liplezen. De lichaamsexpressie en de mimiek van de spreker is eveneens een belangrijke informatiebron. Het is vanzelfsprekend dat deze vorm van communicatie een grote inspanning vergt. Daarom enkele tips.

Spraakverstaan betekent een spreker kunnen horen én verstaan. Wanneer tips niet langer helpen, kan het spraakverstaan verbeterd worden door hoorhulpmiddelen. Hoorhulpmiddelen zijn hulpmiddelen die onder meer het geluid versterken zoals:

  • een handmicrofoon: Als de afstand tussen de spreker en de luisteraar beperkt is, kan een handmicrofoon gebruikt worden om het geluid te versterken. De handmicrofoon bestaat uit een richtmicrofoon en een versterker waaraan een hoofdtelefoon is bevestigd. De microfoon kan om de hals worden gedragen, aan het hemd worden bevestigd, op tafel worden geplaatst of in de hand worden gehouden. Vooral in een omgeving met veel achtergrondlawaai is een handmicrofoon aan te raden.
  • ringleiding
  • IR-geluidsoverdrachtsysteem
  • FM-geluidsoverdrachtsysteem
  • bluetooth-geluidsoverdracht

Wanneer geluid niet langer kan versterkt worden, kan beroep gedaan worden op een tolk voor doven en slechthorenden.

signaleringssysteem

Een signaleringssysteem zet geluidssignalen om in lichtflitssignalen en/of in voelbare trillingen door middel van zenders en ontvangers. De zender vangt de geluidssignalen op en stuurt ze onmiddellijk naar de ontvanger. De ontvanger zet de signalen vervolgens om in lichtflitssignalen en/of voelbare trillingen. Een signaleringssysteem is een flexibel systeem dat kan samengesteld worden naargelang de individuele noodzaak. Signaleringssystemen bevatten een deurbelzender, een telefoon/faxzender, een babyfoonzender, een rookmelder, een personenoproepzender, een alarmzender, flitslampontvangers, een wekker (met ontvangstfunctie) al dan niet met een geïntegreerde flitslamp en met een mogelijke koppeling voor een trilelement.

Een signaleringssysteem kan werken via het elektriciteitsnet of via radiogolven. Voor een signaleringssysteem dat werkt via het elektriciteitsnet, moet er in elke woonruimte een stopcontact aanwezig zijn. Afhankelijk van de zenders en de ontvangers van het gekozen signaleringssysteem kun je de functie van het stopcontact verliezen voor elektrische toestellen.

Een signaleringssysteem via radiogolven werkt zonder het elektriciteitsnet. Een signaleringssysteem via radiogolven biedt ook de mogelijkheid om het signaal te zenden naar een draagbare ontvanger. Zo wordt de bewegingsvrijheid uitgebreid tot buiten de woning. Je kunt ook een draagbare personenoproepknop gebruiken van op gelijk welke locatie in de woning of tuin. Mits een extra omvormer kan dat ook bij een signaleringssysteem dat werkt via het elektriciteitsnet.

De zender van een signaleringssysteem vangt de geluidssignalen op en stuurt ze onmiddellijk naar de ontvanger.

Ontvangers van een signaleringssysteem zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Je kunt kiezen voor stationaire ontvangers die in het stopcontact worden gestoken of voor draadloze ontvangers. Met draadloze ontvangers kun je vrij bewegen in en rond het huis zonder een geluidssignaal te missen. Ze zijn ook eenvoudig en discreet in gebruik. Ontvangers zetten de ontvangen signalen van de zender om in lichtflitssignalen en/of voelbare trillingen. De voorkeur voor een lichtflits- en/of een trilsignaleringssysteem is een persoonlijke keuze.

Producten