Horen

Doven en slechthorenden vangen informatie vooral via de ogen op. Concreet wil dat zeggen dat zij aan de hand van het mondbeeld moeten verstaan wat er gezegd wordt. Ze zijn aangewezen op het liplezen. De lichaamsexpressie en de mimiek van de spreker is eveneens een belangrijke informatiebron. Het is vanzelfsprekend dat deze vorm van communicatie een grote inspanning vergt. Daarom enkele tips.

Doven en slechthorenden vangen informatie vooral via de ogen op. Concreet wil dat zeggen dat zij aan de hand van het mondbeeld moeten verstaan wat er gezegd wordt. Ze zijn aangewezen op het liplezen. De lichaamsexpressie en de mimiek van de spreker is eveneens een belangrijke informatiebron. Het is vanzelfsprekend dat deze vorm van communicatie een grote inspanning vergt. Daarom enkele tips.

Spraakverstaan betekent een spreker kunnen horen én verstaan. Wanneer tips niet langer helpen, kan het spraakverstaan verbeterd worden door hoorhulpmiddelen. Hoorhulpmiddelen zijn hulpmiddelen die onder meer het geluid versterken zoals:

 • een handmicrofoon: Als de afstand tussen de spreker en de luisteraar beperkt is, kan een handmicrofoon gebruikt worden om het geluid te versterken. De handmicrofoon bestaat uit een richtmicrofoon en een versterker waaraan een hoofdtelefoon is bevestigd. De microfoon kan om de hals worden gedragen, aan het hemd worden bevestigd, op tafel worden geplaatst of in de hand worden gehouden. Vooral in een omgeving met veel achtergrondlawaai is een handmicrofoon aan te raden.
 • ringleiding
 • IR-geluidsoverdrachtsysteem
 • FM-geluidsoverdrachtsysteem
 • bluetooth-geluidsoverdracht

Wanneer geluid niet langer kan versterkt worden, kan beroep gedaan worden op een tolk voor doven en slechthorenden.

assistentiehond (scholen)

Een hulphond is een hond die getraind is om personen met een motorische handicap te helpen bij allerlei handelingen.

Een hulphond kan voorwerpen zoals schoenen, een telefoon, een jas ... op aanwijzing herkennen en terugbrengen naar de persoon. De voorwerpen kunnen op de grond liggen, op een tafel, in een kast of in een andere ruimte. De voorwerpen kunnen zowel groot als klein zijn. Ook breekbare voorwerpen zoals een bril zijn geen probleem. Een hulphond kan ook voorwerpen aan bekenden of aan vreemden geven of wegbrengen of ergens in doen.

Een hulphond kan zowel gewone deuren als schuifdeuren openen, open houden en sluiten. Soms is daarvoor een aanpassing nodig zoals een stuk touw aan de klink hangen. Deuren die anders openen dan de hond gewend is of deuren waarop de hond geen grip kan krijgen met zijn muil of poten, kunnen problemen geven.

Een hulphond kan liftknoppen bedienen, lichten aan- en uitdoen, kranen openzetten ...

Een hulphond kan mensen in de omgeving waarschuwen door te blaffen of door ze te gaan halen. Hij kan ook een alarmsysteem bedienen.

Een hulphond kan ook bijkomende vaardigheden aanleren in functie van de mogelijkheden en de beperkingen van de persoon met een handicap:

 • de persoon ondersteunen om te gaan zitten, recht te staan, te gaan liggen;
 • de persoon omrollen, overeind trekken, zijn hand terugplaatsen;
 • voetenplank van de rolstoel inklappen;
 • kussen onder het hoofd doen, dekens afhalen als het te warm is;
 • kleding uittrekken
 • ...

Voor veel activiteiten bestaan er ook technische hulpmiddelen (aan- en uitkleedhulpen, omgevingsbedieningssystemen, oprichthulpen ...). Soms kan een hond die technische hulpmiddelen vervangen.

Voor sommige activiteiten die de hulphond kan uitvoeren, bestaan er geen technische hulpmiddelen:

 • voorwerp ergens in doen of uithalen;
 • dekbed terugslaan;
 • voorwerpen in een andere ruimte gaan halen.

Dankzij een hulphond kan de persoon met een motorische handicap zelfstandiger functioneren en hoeft hij minder een beroep te doen op ADL-zorg.

Aandachtspunten, opleiding en wetgeving

Producten