Huishouden

niveau-indicator

Een niveau-indicator geeft aan hoeveel vloeistof er in een kopje, een pot, een maatbeker, … aanwezig is d.m.v. een geluid- of een trilsignaal of via spraak.

Producten