Intieme verzorging

Wie problemen heeft om aan het toiletpapier te geraken, kan de toiletrol binnen het bereik hangen aan de voorziene toiletsteunen of handgrepen.

Wie problemen heeft om het papier af te scheuren, kan een dispenser of een toiletpapierslot gebruiken.

Wie problemen heeft om aan het toiletpapier te geraken, kan de toiletrol binnen het bereik hangen aan de voorziene toiletsteunen of handgrepen.

Wie problemen heeft om het papier af te scheuren, kan een dispenser of een toiletpapierslot gebruiken.

Voor personen met een beperkte reikwijdte, kan een toiletpapiertang een oplossing zijn om zich intiem te reinigen. Een toiletpapierslot is een klem op de rol toiletpapier waardoor het toiletpapier gemakkelijk vel per vel kan afgescheurd worden. Een toiletpapierslot is algemeen verkrijgbaar.

Voor personen met een beperkte arm- en handfunctie is de volledige zelfstandige intieme verzorging moeilijk. Toiletpapier gebruiken is voor hen onhandig of onhygiënisch. Die personen kunnen een douche-droogsysteem gebruiken.

Voor stomadragers werd er een stomatoilettafel ontworpen.

Douche-droogsysteem

Een douche-droogsysteem reinigt het onderlichaam na toiletgebruik door middel van een warmwaterdouche. Een warmeluchtföhn droogt daarna het onderlichaam. Een douche-droogsysteem maakt het gebruik van toiletpapier overbodig.

Een toiletzitting (wc-bril) met douche-droogssysteem is de eenvoudigste oplossing. Wanneer een toiletzitting met douche-droogsysteem niet kan geplaatst worden op het bestaande toilet, kan een volledig nieuw toilet met ingebouwd douche-droogsysteem geïnstalleerd worden.

Er bestaan ook toiletstoelen met douche-droogsysteem. Die moeten aangesloten worden op het lichtnet voor de droogfunctie, en zijn voorzien van een waterreservoir voor de spoelfunctie.

Een douche-droogsysteem kan met de hand bediend worden of kan automatisch ingesteld worden.

Belangrijke opmerking

Als het douche-droogssysteem wordt aangesloten op het openbaar waternet moet die aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen. De dienst Belgaqua (Belgische federatie voor de Watersector) beoordeelt de douche-droogsystemen. Uit een onderzoek door Belgaqua blijken niet alle op de markt te koop gestelde douche-droogsystemen aan de eisen te voldoen. In Vlibank zijn goedgekeurde producten met het trefwoord ‘goedgekeurd door Belgaqua’ aangeduid.

Bedieningssystemen voor douche-droogsystemen

Als de bediening handmatig gebeurt, doucht de warmwaterdouche zolang de knop wordt ingedrukt. Daarna volgt automatisch het drogen. Er is maar weinig drukkracht nodig om de startknop te bedienen. De schakelaar kan aan de zijkant van het toilet bevestigd worden, in de hand gehouden worden of aan de muur of de vloer bevestigd worden.

Als de bediening automatisch wordt ingesteld, kan de wastijd traploos ingesteld worden. De schakelaar wordt kort ingedrukt en het douche-droogsysteem start automatisch. Na het wassen volgt automatisch het drogen.

Het bedieningspaneel van een douche-droogsysteem wordt aan de zijkant van de toiletunit geplaatst. De startknop voor de automatische bediening kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Er zijn zelfs modellen waarbij het systeem geactiveerd wordt door plaats te nemen op de toiletzitting.

Installatiekosten

Zowel voor een toiletzitting met douche-droogsysteem als voor een toilet met douche-droogsysteem zijn er bijkomende installatiekosten:

  • De wateraansluiting mag niet verder dan 1,3 m van het toilet verwijderd zijn. Ideaal is 10 cm van de bovenkant en 5 cm rechts van de toiletrand.
  • De elektro-aansluiting (3,5 kW = 16 A) moet zo dicht mogelijk bij het toilet geplaatst worden.

Extra toebehoren

Voor personen die omwille van rugproblemen niet volledig recht kunnen zitten op het toilet of voor personen met extreme obesitas, kan een extra lange wasarm nuttig zijn.

Aandachtspunten

  • Een douche-droogsysteem biedt slechts een oplossing voor de deelactiviteit ‘zich reinigen na toiletgebruik’. De gebruiker blijft steeds hulp van derden nodig hebben bij de andere deelactiviteiten van het gebruik van het toilet.
  • Een douche-droogsysteem is niet bruikbaar in combinatie met een toiletstoel of een toiletverhoging. Het douche-droogsysteem verliest dan zijn functie doordat de afstand van het systeem tot de gebruiker te groot is.
  • Het systeem kan niet meegenomen worden. Dat betekent dat de persoon met een handicap buiten de eigen woning nog steeds beroep moet doen op derden.
  • De bediening van het douche-droogsysteem kan aangepast worden. De gebruiker moet echter over de nodige cognitieve functies beschikken om het systeem optimaal te kunnen gebruiken.
  • Het gebruik van het toilet vermindert in veel gevallen bij het gebruik van incontinentiemateriaal. In dat geval is de gebruiksfrequentie van het douche-droogsysteem kleiner.

Producten