Luisteren naar gesproken lectuur

Product item picture
Productsoorten
Doelgroep

Papieren lectuur laten voorlezen

Wie een zo eenvoudig mogelijk hulpmiddel wilt om tekst te laten voorlezen en niet wil geconfronteerd worden met een computer een bijhorende vaardigheden, kan kiezen voor een voorleestoestel.

Wie tekst wil laten voorlezen met behulp van zijn computer, kan kiezen voor een scanner met een tekstherkenningsprogramma.

Papieren lectuur laten voorlezen

Wie een zo eenvoudig mogelijk hulpmiddel wilt om tekst te laten voorlezen en niet wil geconfronteerd worden met een computer een bijhorende vaardigheden, kan kiezen voor een voorleestoestel.

Wie tekst wil laten voorlezen met behulp van zijn computer, kan kiezen voor een scanner met een tekstherkenningsprogramma.

Een 'tekstherkenningsprogramma met scanner' is een combinatie van hard- en software. De scanner (hardware) is aangesloten op de pc en het tekstherkenningsprogramma (software) bestuurt de scannerfuncties. De tekst wordt omgezet in een digitaal formaat dat toegankelijk is om te gebruiken met vergroting, spraak of braille. De tekst kan ook bewaard worden.

De scanner kan zowel een flatbedscanner uit de gewone handel zijn als een bookedge scanner waarmee gebruiksvriendelijk teksten uit boeken kunnen gescand worden. De scanner kan ook een camera zijn die een beeld (foto) maakt van de tekst, net zoals een scanner dat doet.

Het tekstherkenningsprogramma kan een programma zijn uit de gewone ICT-handel of een programma dat speciaal ontwikkeld is voor personen met een leesbeperking.

Een scanner met een tekstherkenningsprogramma uit de gewone ICT-handel is zinvol voor mensen die slechts af en toe gebruik maken van tekstherkenning en daarbij geen nood hebben aan de vele extra functies en instellingen van een tekstherkenningsprogramma. Het programma zal sowieso alleen bruikbaar zijn als je al beschikt over de basiscomputeraanpassingen (spraak, braille, vergroting). De toegankelijkheid van deze oplossing is beperkt.

Een scanner met een tekstherkenningsprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor personen met een leesbeperking heeft wél alle functies en instellingen van het herkenningsproduct. Er wordt bovendien extra functionaliteit geboden die voor de doelgroep nuttig is, zoals het omzetten van een ingescande tekst naar een daisyboek. Het product is zowel geschikt voor de frequente gebruiker omwille van de vele instellingsmogelijkheden en de extra functies als voor de beginnende gebruiker omdat het een zeer gemakkelijke gebruikersinterface biedt. Hoewel het product voorzien is van vergroting en spraak, moet het aangevuld worden met andere basiscomputeraanpassingen (spraak, braille, vergroting). Die blijven immers noodzakelijk om buiten de tekstherkenningsomgeving te werken.

Producten