Mobiliteit

Product item picture
Categorieën
Productsoorten
Doelgroep

Mobiliteitsoplossingen voor blinden en slechtzienden

Voor blinden en slechtzienden bestaan er verschillende mobiliteitsoplossingen:

Mobiliteitsoplossingen voor blinden en slechtzienden

Voor blinden en slechtzienden bestaan er verschillende mobiliteitsoplossingen:

 • witte stokken
 • blindengeleidehonden
 • gps-systemen
 • geluidsbakens
 • straatsignalisatie
 • kompas

Aandachtspunten

Elk hulpmiddel heeft zijn mogelijkheden en beperkingen. Voor een zo zelfstandig mogelijke mobiliteit is een combinatie van hulpmiddelen mogelijk maar niet alle combinaties zijn goed. Samen met de mobiliteitsinstructeur kan bekeken worden welke de meest aangewezen hulpmiddelen zijn:

 • Met enkel een witte stok, kan iemand zich niet oriënteren, geen in- en uitgangen vinden, het verkeer niet inschatten ... Een witte stok is wel een herkenningselement voor andere weggebruikers en geeft signalen over de onmiddellijke omgeving bij het stappen van gekende routes.
 • Een blindengeleidehond kan niet de weg wijzen in een vreemde omgeving.
 • Een gps is een oriënteringshulpmiddel, maar geeft geen obstakels op het voetpad, noch de verkeerssituatie aan. Bovendien moet rekening gehouden worden met een accuraatheid tot op tien meter en een afhankelijkheid van voldoende gps-ontvangst.
 • De combinatie van een witte stok, een hond én een gps lijkt de oplossing, maar is te moeilijk om te gebruiken. Er is een veel te hoge concentratie nodig. Een gps in combinatie met een hond of in combinatie met een witte stok kan wel.

Mobiliteitshulpmiddelen voor personen met een motorische handicap

Voor personen met een motorische handicap bestaan er:

 • oplossingen om te fietsen
 • oplossingen om zich te verplaatsen met de auto
 • oplossingen om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer
 • loophulpen
 • rolstoelen (zie rolstoelen)

Ook een gemotoriseerd voortbewegingstoestel kan een mobiliteitsoplossing zijn.

Producten