Personen verzorgen

Voor wie niet stabiel kan blijven zitten in bad en daarbij dus extra ondersteuning nodig heeft, kan een badstoel met positioneringstoebehoren een oplossing zijn. Om te voorkomen dat de verzorger voorover moet buiten of knielend moet werken, kan het bad hoger geplaatst worden.

Voor wie niet stabiel kan blijven zitten in de douche, kan een douche-toiletstoel met positioneringstoebehoren gebruikt worden.

Voor wie niet stabiel kan blijven zitten in bad en daarbij dus extra ondersteuning nodig heeft, kan een badstoel met positioneringstoebehoren een oplossing zijn. Om te voorkomen dat de verzorger voorover moet buiten of knielend moet werken, kan het bad hoger geplaatst worden.

Voor wie niet stabiel kan blijven zitten in de douche, kan een douche-toiletstoel met positioneringstoebehoren gebruikt worden.

Iemand liggend verzorgen, kan op een verzorgingstafel.

Om iemand liggend te wassen, bestaan er verschillende soorten douchebrancards.

In voorzieningen wordt dikwijls gekozen voor een hoog-laagbad omdat de hoogte aangepast moet kunnen worden voor verschillende verzorgers. Let op: iemand in bad tillen met een verrijdbare tillift lukt enkel als het bad onderrijdbaar is.

Om iemand in het bed te verzorgen, bestaan er hoog-laagverzorgingsbedden of hoog-laag-bed-in-bedsystemen.

Om iemand zijn haren te wassen, bestaan er haarwasbekkens.

Om iemand volledig in het bed te wassen, bestaat er een beddouche.

Om iemand aan en uit te kleden, bestaat er makkelijk te hanteren kledij (zie zich verzorgen).

hoog-laagbadzit/badlift

Een hoog-laagbadzit of badlift is een automatisch in de hoogte verstelbare badzit, voor gebruik in een groot ligbad. Om over de badrand te stappen, wordt de zit op gelijke hoogte met de badrand gebracht, zodat de gebruiker kan gaan zitten en zittend de benen over de badrand kan brengen. Vervolgens laat de gebruiker de badzit dalen tot op de badbodem. Om uit het bad te komen, wordt dat herhaald in omgekeerde volgorde.

Een model met zit en rug ondersteunt de gebruiker in zithouding.

Op een hoog-laagbadzit zit de gebruiker dieper in het water dan op een gewone badzit. Door het frame en het liftsysteem onder het zitgedeelte, zit hij wel een aantal centimeters boven de badbodem. Het bad moet dus hoger gevuld worden dan normaal om ondergedompeld te worden. Ook in de lengte is er een verlies aan ruimte door het frame van de badzit. In een klein bad, voor een gebruiker met een gefixeerd kniegewricht of voor lange mensen kan dat een probleem zijn.

Als de badrand te hoog is, kan het een probleem zijn om op de badzit te gaan zitten. Als de kraan direct boven de badrand gemonteerd is, kan dat een hindernis zijn voor de scharnierende zijflappen die op de badrand moeten steunen.

Als andere personen het bad zittend op de bodem willen gebruiken, moet de hoog-laagbadzit uit het bad getild worden, wat belastend kan zijn als het vaak moet gebeuren of als het een zware badzit is. Als de badzit uit het bad getild is, moet er op gelet worden dat de badzit ook terug in het bad gezet wordt.

Er bestaan ook hoog-laagbadzitjes die vastgemaakt zijn aan het bad of naast het bad gemonteerd zijn. Die badzitjes draaien in en uit het bad en zijn ofwel manueel in de hoogte te verstellen door aan een hendel te draaien ofwel elektrisch in de hoogte te verstellen. Bij het manuele type is de hendel niet of moeilijk te gebruiken door de persoon op het zitje. Het zitje moet steeds manueel over de badrand gedraaid worden, meestal door een verzorger. Ook bij de types die elektrisch hoog-laag verstelbaar zijn, is dat het geval. Volledig zelfstandig een bad nemen is dus vrijwel onmogelijk met zo'n type badzit.

Een hoog-laagbadzit wordt bij voorkeur voor de aankoop in de thuissituatie uitgetest door degene die de badzit wil gebruiken.

Producten