Pildoos 4 in 1 1217

Pildoos 4 in 1 1217

Kostprijs: 

Tussen 9,00 en 10,00 euro
Laatst aangepast: 
9 mei 2022
Pillensnijder/-vergruizer

1217:
Pildoos 4 in 1: pilverdeler, pilvergruizer, opbergcompartimentje voor twee verschillende pillen en drinkbekertje.
Dealers: 

Blindenzorg Licht en Liefde vzw - Dienst hulpmiddelen

ISO-codes: 
04.19.04 - Hulpmiddelen voor het meten, doseren en bewerken van medicatie i.f.v. het correcte gebruik ervan