Pilvergruizer 1216

Pilvergruizer 1216

Kostprijs: 

Tussen 18,00 en 19,00 euro
Laatst aangepast: 
9 mei 2022
Pillensnijder/-vergruizer

1216:
Pilvergruizer. De pil wordt verbrijzeld door het dekseltje dicht te draaien.
Dealers: 

Blindenzorg Licht en Liefde vzw - Dienst hulpmiddelen

ISO-codes: 
04.19.04 - Hulpmiddelen voor het meten, doseren en bewerken van medicatie i.f.v. het correcte gebruik ervan