Praten

Een persoon die zijn boodschap niet verstaanbaar kan overbrengen via spraak en voldoende heeft aan of enkel wil beschikken over een beperkt aantal gesproken boodschappen, kan beroep doen op een statisch communicatietoestel.

Een persoon die zijn boodschap niet verstaanbaar kan overbrengen via spraak en voldoende heeft aan of enkel wil beschikken over een beperkt aantal gesproken boodschappen, kan beroep doen op een statisch communicatietoestel.

Wanneer een persoon over een uitgebreide woordenschat wil beschikken, kan een dynamisch communicatietoestel, een draagbare computer met communicatiesoftware (zie software en apps) of een tablet gebruikt als communicatietoestel (zie software en apps) worden ingezet.

Een teksttoestel kan een oplossing bieden voor een persoon die wil communiceren met tekst en spraak en die over voldoende lees-, spel- en typvaardigheden beschikt. Tekstcommunicatie is daarnaast ook beschikbaar als communicatiesoftware voor computers, tablets gebruikt als communicatietoestel en dynamische communicatietoestellen.

Voor wie ook nood heeft aan een speciale bediening, kan een toetsenbord met laseraanwijzer en synthetische stem (Lucy) overwogen worden.

Wie versterking van zijn zwakke stem wenst, kan baat hebben bij het gebruik van een stemversterker.

Let op

Om een communicatiehulpmiddel succesvol in te zetten, moet in de eerste plaats de persoon met een taal- of spraakstoornis gemotiveerd zijn om het communicatiehulpmiddel te gebruiken. Verder moeten ook de personen in zijn omgeving het gebruik van het communicatiehulpmiddel stimuleren en (onder)steunen. Ze moeten ook de gebruiker van het communicatiehulpmiddel de nodige tijd gunnen om zijn boodschap over te brengen.

software voor het aanmaken van communicatiekaarten

Software voor de aanmaak van papieren communicatiekaarten is een computerprogramma voor het aanmaken, bewaren en afdrukken van communicatiekaarten (voornamelijk gebaseerd op symbolen).

Wanneer men een statisch communicatietoestel aankoopt, is dit nog 'leeg' en is het dus nog geen inzetbare communicatiehulpmiddel. Het toestel is immers nog niet voorzien van de nodige communicatiekaarten en digitale spraakboodschappen. Om het toestel te voorzien van de nodige 'vulling' is er symboolgebaseerde software voor de aanmaak van kaarten nodig (en eventuele aanvullende symbooldatabanken).

Software voor de aanmaak van communicatiekaarten:

  • is gericht op communiceren met pictogrammen en/of symbolen
  • is al dan niet voorzien van de mogelijkheid prenten, tekeningen, foto’s of extra symbooldatabanken in te voeren
  • biedt al dan niet de mogelijkheid om te vertrekken van voorgemaakte sjablonen voor het maken van communicatiekaarten afgestemd op specifieke statische communicatietoestellen
  • is, op een uitzondering na, niet voorzien van een synthetische stem

De met de software aangemaakte bestanden zijn niet bedoeld voor de gebruiker om mee te communiceren. De bestanden zijn wel bedoeld voor de omgeving om af te drukken als communicatiekaarten, die dan weer wel bestemd zijn voor de gebruiker. Veelal laat de software ook niet toe dat hij gebruikt wordt voor rechtstreekse communicatie.

Producten