Praten

Een persoon die zijn boodschap niet verstaanbaar kan overbrengen via spraak en voldoende heeft aan of enkel wil beschikken over een beperkt aantal gesproken boodschappen, kan beroep doen op een statisch communicatietoestel.

Een persoon die zijn boodschap niet verstaanbaar kan overbrengen via spraak en voldoende heeft aan of enkel wil beschikken over een beperkt aantal gesproken boodschappen, kan beroep doen op een statisch communicatietoestel.

Wanneer een persoon over een uitgebreide woordenschat wil beschikken, kan een dynamisch communicatietoestel, een draagbare computer met communicatiesoftware (zie software en apps) of een tablet gebruikt als communicatietoestel (zie software en apps) worden ingezet.

Een teksttoestel kan een oplossing bieden voor een persoon die wil communiceren met tekst en spraak en die over voldoende lees-, spel- en typvaardigheden beschikt. Tekstcommunicatie is daarnaast ook beschikbaar als communicatiesoftware voor computers, tablets gebruikt als communicatietoestel en dynamische communicatietoestellen.

Voor wie ook nood heeft aan een speciale bediening, kan een toetsenbord met laseraanwijzer en synthetische stem (Lucy) overwogen worden.

Wie versterking van zijn zwakke stem wenst, kan baat hebben bij het gebruik van een stemversterker.

Let op

Om een communicatiehulpmiddel succesvol in te zetten, moet in de eerste plaats de persoon met een taal- of spraakstoornis gemotiveerd zijn om het communicatiehulpmiddel te gebruiken. Verder moeten ook de personen in zijn omgeving het gebruik van het communicatiehulpmiddel stimuleren en (onder)steunen. Ze moeten ook de gebruiker van het communicatiehulpmiddel de nodige tijd gunnen om zijn boodschap over te brengen.

symbolendatabanken

Een symbooldatabank is een databank van digitaal opgeslagen symbolen, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik.

De standaardsymbolen die de meeste symbolensoftware bevat, zijn voor de persoon niet altijd diegene die het meest bruikbaar zijn. Daarom is er bij communicatiesoftware en bij software voor de aanmaak van kaarten vaak nog een aanvullende symbooldatabank nodig.

De keuze voor een bepaalde databank gebeurt op basis van herkenbaarheid, gewoonte, duidelijkheid enz.

Niet alle databanken zijn even volledig en niet alle symbolen in een bepaalde databank zijn voor een individuele gebruiker voldoende duidelijk. De meeste gebruikers moeten symbolen uit verschillende databanken combineren om aan hun communicatiewensen te voldoen.

Producten