Praten

Een persoon die zijn boodschap niet verstaanbaar kan overbrengen via spraak en voldoende heeft aan of enkel wil beschikken over een beperkt aantal gesproken boodschappen, kan beroep doen op een statisch communicatietoestel.

Een persoon die zijn boodschap niet verstaanbaar kan overbrengen via spraak en voldoende heeft aan of enkel wil beschikken over een beperkt aantal gesproken boodschappen, kan beroep doen op een statisch communicatietoestel.

Wanneer een persoon over een uitgebreide woordenschat wil beschikken, kan een dynamisch communicatietoestel, een draagbare computer met communicatiesoftware (zie software en apps) of een tablet gebruikt als communicatietoestel (zie software en apps) worden ingezet.

Een teksttoestel kan een oplossing bieden voor een persoon die wil communiceren met tekst en spraak en die over voldoende lees-, spel- en typvaardigheden beschikt. Tekstcommunicatie is daarnaast ook beschikbaar als communicatiesoftware voor computers, tablets gebruikt als communicatietoestel en dynamische communicatietoestellen.

Voor wie ook nood heeft aan een speciale bediening, kan een toetsenbord met laseraanwijzer en synthetische stem (Lucy) overwogen worden.

Wie versterking van zijn zwakke stem wenst, kan baat hebben bij het gebruik van een stemversterker.

Let op

Om een communicatiehulpmiddel succesvol in te zetten, moet in de eerste plaats de persoon met een taal- of spraakstoornis gemotiveerd zijn om het communicatiehulpmiddel te gebruiken. Verder moeten ook de personen in zijn omgeving het gebruik van het communicatiehulpmiddel stimuleren en (onder)steunen. Ze moeten ook de gebruiker van het communicatiehulpmiddel de nodige tijd gunnen om zijn boodschap over te brengen.

zich oriënteren in de tijd

Personen met een cognitieve handicap hebben meer dan anderen nood aan een andere en meer concrete vorm van 'tijdverduidelijking'. Voor velen onder hen is tijd beheren een belangrijke stap naar zelfstandigheid. Om tijd te kunnen beheren, is het belangrijk dat ze ‘verstreken tijd’ begrijpen.

Om personen met een cognitieve handicap te helpen hun tijd te beheren, bestaan er verschillende hulpmiddelen. Een zandloper en een kookwekker zijn courante producten. 

  • Een zandloper toont hoeveel tijd er verstreken is door de hoeveelheid zand die al gevallen is of die overblijft. Dat is echter slechts een vage tijdsaanduiding.
  • Een kookwekker geeft een signaal wanneer de tijd voorbij is. Slechts enkele kookwekkers geven ook informatie over de tijd die verstrijkt.

Andere hulpmiddelen zijn speciaal voor personen met cognitieve handicap ontwikkeld.

Producten