Rolstoel

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Sinds 1 januari 2019 moet u via een erkende verstrekker een aanvraag indienen bij uw zorgkas voor een van die hulpmiddelen. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij uw verstrekker of uw zorgkas. Een lijst van erkende verstrekkers vindt u op de website van de VSB.

De bevoegdheidsoverdracht is het gevolg van de zesde staatshervorming.

Het VAPH blijft na 1 januari 2019 wel bevoegd voor een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand (vergelijkbaar met fietsen):

 • aankoppelwielen voor manuele rolstoel
 • ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel
 • elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel
 • driewiel(lig)fietsen enkel met handtrappers (niet met dubbel aandrijfsysteem: voet- en handtrappers!)
 • rolstoelfiets
 • rolstoelplateaufiets
 • rolstoel-fietsverbinding
 • tandems, duofietsen, aanhangfietsen
 • rolstoelhulpmotor voor de begeleider
aankoppelwiel met elektrische trapondersteuning voor manuele rolstoel

Elektrische trapondersteuning of pedaalassistentie is een hulpaandrijving die de trapbeweging ondersteunt. Het neemt op geen enkel moment de volledige aandrijving van de aankoppelhandbike over. Zodra de gebruiker trapt, start de ondersteuning. Die levert een al dan niet traploos instelbare aandrijfkracht en ondersteunt zo het rijden. Zodra de gebruiker niet meer trapt, stopt de ondersteuning en bolt de rolstoel uit. Aankoppelhandbikes met elektrische trapondersteuning kunnen eenvoudig aan en af de rolstoel gekoppeld worden. Door het kleine formaat zijn ze gemakkelijk mee te nemen. De elektrische trapondersteuning biedt personen met geringe armkracht de mogelijkheid om een handbike te gebruiken.

Een aankoppelhandbike met elektrische trapondersteuning kan een alternatief zijn voor een elektronische rolstoel of een scooter. Een aankoppelhandbike met elektrische trapondersteuning heeft als voordeel ten opzichte van de elektronische rolstoel of scooter dat:

 • de gebruiker gemakkelijker toegang heeft tot gebouwen: door het afkoppelen van de aankoppelhandbike kan hij gebruikmaken van de manuele rolstoel;
 • er geen transfer nodig is van de manuele rolstoel naar een ander verplaatsingshulpmiddel.

De nadelen van de manuele aankoppelhandbike met elektrische trapondersteuning ten opzichte van een elektronische rolstoel of scooter zijn:

 • De actieradius (de afstand die een voertuig kan afleggen zonder tussentijds van buitenaf energie aan het voertuig toe te voegen) is kleiner. Dat kan opgelost worden door een extra accuset mee te nemen.
 • Bij het rijden in de regen heeft de bestuurder meer last van opspattend water.

Een aankoppelhandbike met elektrische trapondersteuning voor ruw terrein is aangepast om te rijden op gras, op zandwegen en op het strand. De wielen van de manuele rolstoel moeten ook aangepast worden. Als met de aankoppelhandbike op het strand gereden werd, moet de handbike volledig afgespoten worden zodat het zeezout dat de onderdelen aantast, verdwijnt.

Producten