Rolstoel

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Sinds 1 januari 2019 moet u via een erkende verstrekker een aanvraag indienen bij uw zorgkas voor een van die hulpmiddelen. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij uw verstrekker of uw zorgkas. Een lijst van erkende verstrekkers vindt u op de website van de VSB.

De bevoegdheidsoverdracht is het gevolg van de zesde staatshervorming.

Het VAPH blijft na 1 januari 2019 wel bevoegd voor een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand (vergelijkbaar met fietsen):

 • aankoppelwielen voor manuele rolstoel
 • ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel
 • elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel
 • driewiel(lig)fietsen enkel met handtrappers (niet met dubbel aandrijfsysteem: voet- en handtrappers!)
 • rolstoelfiets
 • rolstoelplateaufiets
 • rolstoel-fietsverbinding
 • tandems, duofietsen, aanhangfietsen
 • rolstoelhulpmotor voor de begeleider
rolstoelhulpmotor voor de gebruiker en de begeleider

Een hulpmotor die zowel de rolstoelgebruiker als de begeleider kan ondersteunen, is een motor die, afhankelijk van de noodzaak aan ondersteuning, voorzien is van een dubbele bediening. Voor de rolstoelgebruiker wordt de manuele rolstoel omgebouwd tot een elektrische rolstoel die hij dan via o.a. een joy-stick kan bedienen. Voor de begeleider wordt de bediening van de hulpmotor ter hoogte van een van de duwhandvatten geplaatst.

Deze motor kan op twee verschillende manieren worden gemonteerd:

 • De aandrijfunit met twee motoren wordt achteraan op de rolstoel geplaatst en kan eenvoudig afgenomen worden.
 • De elektromotoren bevinden zich in de wielnaven van de aandrijfwielen. In dat geval kunnen de aandrijfwielen gemakkelijk losgekoppeld worden en kan de rolstoel met de hand voortgeduwd worden.

Producten